Zobrazených 1–24 z 33 výsledkov

 • Autonómny nervový systém

  549,00 

  Autonómny nervový systém​ Autonómny nervový systém (ANS) je dôležitou súčasťou ľudského tela, ktorá riadi mnohé mimovoľné funkcie. Je zodpovedný za reguláciu srdcovej frekvencie, krvného tlaku, trávenia a ďalších životne dôležitých funkcií. V osteopatii hrá ANS dôležitú úlohu pri diagnostike a liečbe porúch pohybového aparátu. Na našom seminári o autonómnom nervovom systéme vám poskytneme podrobné informácie…

 • BLT (Vyvážené väzivové napätie)

  549,00 

  Tento seminár poskytuje prehľad o osteopatii a jej historickom vývoji. Zahŕňa základné princípy a filozofiu osteopatie, úlohu osteopata v zdravotníctve a vývoj osteopatie ako profesie. Študenti získajú prehľad o vzniku a vývoji osteopatie, o jej prvých priekopníkoch a o súčasnej praxi osteopatie. Lektor vzdelávacej aktivity  JON PARSONS, D.O. MSC OST MA ED RES PGCHE SFHEA…

 • BLT (Vyvážené väzivové napätie)​

  549,00 

  Na seminári sa študenti oboznámia s rôznymi metódami hodnotenia stavu väzového napätia u pacientov. Taktiež sa naučia využívať terapeutické techniky na zmiernenie bolesti a obnovenie rovnováhy. Dôraz sa kladie na individuálny prístup k pacientom a vytváranie personalizovaných terapeutických plánov. Študenti budú tiež študovať vplyv nerovnováhy väzov na pohybový aparát a jeho súvislosť s rôznymi patológiami….

 • Zástupný

  Demo kurz

  150,00 
 • Diaphragma z pohľadu osteopatie, 16.7.2022 Bratislava

  149,00 

  Tento seminár vám predstaví zručnosti potrebné na bezpečné a efektívne ošetrenie bránice s využitím osteopatického princípu.

  Seminár je v rozsahu 8 hodín.

   

 • Fascie

  549,00 

  V rámci semináru o fasciálnom systéme sa študenti zoznámia s anatómiou a fyziológiou fascií, ich vzťahu k ostatným štruktúram v tele a ich klinickými dôsledkami v osteopatickej praxi. Študenti sa naučia techniky hodnotenia a liečby fasciálnych obmedzení a získajú prehľad o výskume týkajúcom sa fasciálnych štruktúr a ich úlohe pri bolesti, pohybe a celkovom zdraví….

 • Fyziológia

  549,00 

  Počas tohto seminára sa účastníci ponoria do komplexného sveta fyziologických procesov v ľudskom tele a do toho, ako súvisia s osteopatickým prístupom k liečbe a terapii. Seminár ponúka hlboký vhľad do toho, ako jednotlivé systémy v ľudskom tele interagujú a ako tieto systémy môžu byť harmonicky ovplyvnené a upravené prostredníctvom osteopatických techník. Účastníci sa naučia…

 • General osteopatic treatment (Všeobecná osteopatická liečba)​

  549,00 

  Všeobecná osteopatická liečba je holistický terapeutický prístup, ktorý sa zameriava na celostné hodnotenie a liečbu pacientov s dôrazom na ich vlastnú schopnosť samoliečenia. Liečba začína anamnézou a dôkladným fyzikálnym vyšetrením, kde sa identifikujú príčiny ťažkostí. Osteopati využívajú rôzne techniky, vrátane manipulácie mäkkých tkanív, kĺbovej mobilizácie a HVLA manipulácií, aby odstránili blokády a obnovili rovnováhu v…

 • Integrácia a diferencionálna diagnostika 1.

  549,00 

  Seminár o viscerálnej, kraniosakrálnej a štrukturálnej osteopatii vám pomôže prepojiť vaše vedomosti o týchto troch metódach a lepšie pochopiť ich vzájomnú spoluprácu pri podpore zdravia a wellness. Viscerálna osteopatia sa zameriava na vnútorné orgány a ich vzťah k pohybovému aparátu. Kraniosakrálna osteopatia sa zameriava na lebku a jej vzťah k chrbtici a nervovému systému. Štrukturálna…

 • Integrácia a diferencionálna diagnostika 2.

  549,00 

  V tomto pokračujúcom seminári budú študenti rozvíjať svoje znalosti a dovednosti v oblasti integrácie a diferenciálnej diagnostiky, ktoré získali v prvom ročníku. Zameriava sa na prehlbovanie pochopenia a aplikáciu pokročilých techník v osteopatickej praxi. Študenti sa naučia identifikovať širšie spektrum zdravotných problémov u pacientov a skúmať ich súvislosti s celkovým stavom tela. Hlavným cieľom seminára…

 • Kraniosakrálna terapia 1.

  690,00 

  Kraniosakrálna terapia je jemná, neinvazívna forma práce s telom, ktorá pomáha obnoviť rovnováhu a harmóniu tela. Je založená na myšlienke, že telo má vrodenú schopnosť liečiť sa samo a že prácou s prirodzenými telesnými rytmami môžeme pomôcť uľahčiť tento liečebný proces. Na našom seminári získate vedomosti a zručnosti potrebné na to, aby ste sa stali…

 • Kraniosakrálna terapia 2.

  549,00 

  Študenti budú hlbšie skúmať anatómiu a fyziológiu kraniosakrálneho systému, čo je nevyhnutné pre účinné používanie techník v praxi. Seminár poskytne príležitosť študentom rozšíriť svoje zručnosti a vedomosti v oblasti kraniosakrálnej terapie, čím sa budú lepšie pripravení na liečbu a uvoľnenie napätia u svojich pacientov. Spolu s praktickými cvičeniami a skúsenými inštruktormi, študenti získajú hodnotné nástroje,…

 • Osteopathic approach to diaphragm, 16.7.2022 Bratislava

  149,00 

  This seminar will introduce you to the skills needed for safe and effective treatment of the diaphragm using the osteopathic principle.

  The seminar lasts 8 hours.

 • Osteopatia v stomatológii

  549,00 

  Osteopatia v stomatológii: je seminár, kde sa študenti učia, ako použiť osteopatické techniky na liečbu rôznych stomatologických problémov. Seminár zahŕňa teoretickú časť o anatómii a fyziológii súvisiacej s oblasťou stomatológie a praktickú časť zameranú na výučbu konkrétnych osteopatických techník. Cieľom semináru je poskytnúť študentom vedomosti a zručnosti na aplikáciu osteopatických techník na liečbu stomatologických problémov….

 • Osteopatický model lebky, 22 častí, didaktický dizajn – EZ Augmented Anatomy

  308,00 

  Individuálne poradenstvo od produktových expertov
  Doprava zadarmo od 200 € v rámci Nemecka
  Vrátane 5 ročnej záruky
  Doručenie do 24h*
  celosvetová preprava

 • Palpačná anatómia 1.​

  549,00 

  Tento seminár sa zameriava na precízne a odborné zvládnutie palpačných techník, ktoré umožnia študentom získať hlboké pochopenie štruktúry a funkcie pohybového aparátu ľudského tela. Študenti sa postupne oboznamujú s jednotlivými anatomickými štruktúrami, ako sú kosti, kĺby, svaly, väzy a šľachy, a učia sa ich identifikovať a lokalizovať pomocou dotyku. Palpácia im umožňuje získať cenné informácie…

 • Palpačná anatómia 2.

  549,00 

  Seminár nadväzuje na základné palpačné zručnosti z prvého seminára a sústreďuje sa na pokročilé palpačné techniky a ich využitie pri osteopatickom hodnotení a liečbe.Tento predmet je nevyhnutným základom pre úspešné vykonávanie osteopatickej diagnostiky a liečby. Študenti získavajú schopnosť analyzovať pacientove problémy z hľadiska štruktúry a funkcie tela a na základe získaných poznatkov navrhovať adekvátny plán…

 • Pediatric 1

  350,00 

  Program kurzu bude obsahovať potrebné teoretické základy, ktoré nám následne umožnia pochopiť praktický manažment, všetko v rámci osteopatického prístupu.

 • Pediatric 2

  350,00 

  Second part: Immune and lymphatic system in babies and how to enhance it? What’s the role of microbiota in immunity and general well-being? We will also have a closer look at most frequent issues: otitis media, sinusitis, atopic problems. (practical part will include work with lymphatic system,  frontal, maxillary and ethmoid sinuses, mobilization of the…

 • Pediatrický kurz 1

  350,00 

  Program kurzu bude obsahovať potrebné teoretické základy, ktoré nám následne umožnia pochopiť praktický manažment, všetko v rámci osteopatického prístupu.

 • Pediatrický kurz 2

  350,00 

  Lektor vzdelávacej aktivity   Magdalena Klimaszewska, Mgr PT (magisterský titul v odbore fyzioterapia), DO (diplom z osteopatie), DPO (diplom z detskej osteopatie) Magdalena ukončila štúdium fyzioterapie (Akadémia telesnej výchovy vo Vroclave a Univerzita Karlova v Prahe) a osteopatické vzdelanie (5-ročný program na Akademii Osteopatii v Poľsku plus 2-ročná špecializácia v detskej osteopatii). Angažuje sa v…

 • Registračný poplatok

  120,00 

  SK: Registračný poplatok. Platí sa len pri začiatku štúdia
  EN: Registration fee. It is paid only at the beginning of the study

 • School-fee

  120,00 

  SK: Registračný poplatok. Platí sa len pri začiatku štúdia
  EN: Registration fee. It is paid only at the beginning of the study

 • Strain and conterstain

  549,00 

  Tento osteopatický seminár je zameraný na techniky Strain a Counterstrain, účinné pri liečbe bolesti a dysfunkcií svalových a kĺbových tkanív. Študenti sa naučia rozpoznávať nadmerné napätie v tkanivách a získajú zručnosti na jeho zníženie. Seminár zahŕňa teoretickú prípravu na anatómiu a fyziológiu svalov a kĺbov, ako aj praktické cvičenia. Pod vedením skúseného lektora si študenti…