BLT (Vyvážené väzivové napätie)​

549,00 

Kategória:

Popis

Na seminári sa študenti oboznámia s rôznymi metódami hodnotenia stavu väzového napätia u pacientov. Taktiež sa naučia využívať terapeutické techniky na zmiernenie bolesti a obnovenie rovnováhy. Dôraz sa kladie na individuálny prístup k pacientom a vytváranie personalizovaných terapeutických plánov. Študenti budú tiež študovať vplyv nerovnováhy väzov na pohybový aparát a jeho súvislosť s rôznymi patológiami. Po absolvovaní seminára budú mať študenti ucelené znalosti a nástroje na účinnú liečbu a prevenciu problémov s väzivovým napätím.

 

Lektor vzdelávacej aktivity 

JON PARSONS, D.O. MSC OST MA ED RES PGCHE SFHEA

OSTEOPAT

Jon vyštudoval osteopatiu na ESO (Európska škola osteopatie) v roku 1989 a magisterský titul z osteopatie získal v roku 2004. Je kvalifikovaným lektorom s postgraduálnym certifikátom z vyššieho vzdelávania ( Post Graduate Certificate in Higher Education, PGCHE ) a magisterským titulom v odbore pedagogického výskumu. Pôsobí ako vedúci pracovník Akadémie vysokoškolského vzdelávania ( Higher Education Academy HEA ).