Často kladené otázky

Zaručene získate odborné znalosti v osteopatii. Vďaka dôkladnému zaškoleniu certifikovanými lektormi a podpore asistentov sa z vás stane efektívny špecialista!

Po vyplnení registračného formulára vám bude na vašu adresu zaslaná zmluva a obchodné podmienky, ktoré treba následne podpísané obratom zaslať naspäť.  Spolu so zmluvou je potrebné zaslať fotokópiu alebo sken dokladu o ukončení príslušného stredoškolského alebo vysokoškolského vzdelávania. Po overení zaslaných údajov vás budeme kontaktovať za účelom poskytnutia podrobností o úhrade registračného poplatku a ďalších formalítách.

Áno, účastníkom školenia na Slovenskéj škole osteopatie sa môže stať lekár, fyzioterapeut alebo zdravotnícky pracovík s odborom masér po ukončení postgraduálneho alebo pregraduálneho štúdia.

Výhradne medzinárodní certifikovaní lektori s preukázanými praktickými skúsenosťami v osteopatii. 

Každý seminár je prekladaný do slovenčiny. Vzdelávacie materiály sú vydávané v slovenčine.

Výsledky prekladovNa seminári vám bude pracovať profesionálny prekladateľ, ktorý pozná osteopatickú terminológiu. Vzdelávacie materiály sú vydávané v ruštine, skúšky absolvujú aj zahraniční skúšajúci s tlmo

Semináre v rámci každého študiného kurzu trvajú 3 dni a prebiehajú cez víkendy:
PIA.: 14:00 – 20:00 / SO: 09:00 – 20:00 / NE: 09:00 – 15:00 hod.

Pre úspešné ukončenie každého ročníka je potrebné zvládnuť záverečnú skúšku, ktorá pozostáva z praktickej a teoretickej časti.  Po úspešnom absolvovaní testu z teórie musia študenti preukázať svoje praktické zručnosti v osteopatii.

Videá s praktickými technikami majú študenti zadarmo k dispozícii po prihlásení sa do študentskej zóny na našej webovej stránke.

Študentskú zónu sme vytvorili za účelom čo najvyššej podpory pre našich študentov. Okrem audiovizuálnych záznamov seminárov v nej nájdete učebné materialy vo viacerých formách. Skriptá a videá s popisom špecifických techník vám pomôžu pripraviť sa na záverečnú skúšku.

Áno, počas každého ročníka štúdia je poskytovaný mentoring. Pred začatím každého seminára majú študenti možnosť prísť si zopakovať učivo z predchádzajúcich semenárov. 

REGISTRAČNÝ POPLATOK

Registráčný poplatok do Slovenskej školy osteopatie je 120 eur.

NÁKLADY NA ŠKOLENIE

Základná cena za ročné štúdium a absolvovanie kurzu osteopatie je 3200 €.

V prípade úhrady ročného školného v kvartálnych splátkach (spolu 4 splátky) sa ročné školné navyšuje o 15%.

V prípade úhrady ročného školného v mesačných splátkach (spolu 10 splátok) sa ročné školné navyšuje o 20%.

Program Slovenskej školy osteopatie zahŕňa počas 4 a pol ročného štúdia 44 seminárov a 4 záverečné skúšky. 

Prax na klinike Slovenskej školy osteopatie je bezplatná.

PLATOBNÉ PRAVIDLÁ
Mzda v prospech Slovenskej školy osteopatie je splatná bankovým prevodom na bankový účet v eurách.

Po úspešnom absolvovaní 4,5-ročného študijného programu získate možnosť napísať diplomovú prácu a stať sa certifikovaným osteopatom s titulom DO.

Je nevyhnutné, aby poskytovanie vzdelávania podliehalo primeraným procesom externého zabezpečenia kvality. Môže mať formu štandardizovanej skúšky, ktorá je nezávislá od školiacej inštitúcie a spĺňa národné štandardy pre minimálne kompetencie. Skúšobný proces musí byť primeraný rozsahu školenia a musí hodnotiť príslušné znalosti a klinické/technické zručnosti.

Štandardizovaný hodnotiaci proces pre osteopatov a osteopatických lekárov vedie k licencovaniu, chráni verejnosť, zaručuje minimálne kompetencie a odrádza od komerčného využívania osteopatického tréningu a praxe.

Osteopatia/Osteopatická medicína

Komplexný systém zdravotnej starostlivosti s filozofiou, ktorá spája potreby pacienta s pochopením praxe alopatickej medicíny, chirurgie a pôrodníctva. V klinickej praxi sa kladie dôraz na vzájomný vzťah medzi štruktúrou a funkciou a na ocenenie schopnosti tela liečiť sa.

Diplomovaný osteopat

Profesionál, ktorý dosiahol tie kompetencie, ktoré mu umožňujú samostatne praktizovať osteopatiu. Osteopati pracujú ako alternatíva, paralela, alebo doplnok k štandardnej lekárskej starostlivosti v závislosti od rozsahu ich prípravy.

Osteopatický lekár

Profesionál, ktorý dosiahol tie kompetencie, ktoré mu umožňujú mať rozsah praxe, ktorý zahŕňa osteopatické princípy, filozofiu a techniky do lekárskej a/alebo chirurgickej praxe.

Predpisy upravujúce výcvik, udeľovanie licencií a prax osteopatie existujú vo veľmi malom počte krajín. Napriek tejto skutočnosti došlo k nárastu programov, ktoré tvrdia, že vyučujú osteopatiu a osteopatické techniky. V niektorých krajinách manuálni terapeuti používajú osteopatické techniky a tvrdia, že poskytujú osteopatickú liečbu, hoci nedostali náležité školenie. Slovenská škola osteopatia sa riadi predpismi OSEAN (organizácii združujúcej najlepšie osteopatické školy v Európe). Na Slovensku je osteopatia zatiaľ nedefinovaná a preto sa SSO riadi európskou normou o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v osteopatii z 30. apríla 2015.

V Spojených štátoch je vzdelávanie v oblasti osteopatickej medicíny podobné vzdelávaniu v alopatickej medicíne, ale zahŕňa integráciu osteopatickej filozofie a tréning v osteopatických manipulatívnych liečebných postupoch vo všetkých fázach pre- a postdoktorandského vzdelávania. Osteopatickí lekári vyškolení v Amerike sú poskytovateľmi primárnej starostlivosti a primárnej kontaktnej zdravotnej starostlivosti a vykonávajú prax vo všetkých lekárskych a chirurgických špecializáciách a podšpecializáciách. Majú nárok na úplnú licenciu na lekárske a chirurgické účely.

Ako sa osteopatická medicína rozšírila do iných krajín, rozsah praxe a školenia sa vyvíjali podľa prevládajúcich geopolitických síl. Faktory ekonomického, politického a zdravotného systému ovplyvnili mechanizmus, akým jednotlivé krajiny regulovali vzdelávanie a prax osteopatov. Výsledkom sú dva hlavné modely osteopatickej praxe, ktoré medzinárodná osteopatická profesia opisuje ako „osteopati“ a „osteopatickí lekári“. Obaja slúžia ako poskytovatelia zdravotnej starostlivosti primárneho kontaktu.