Prijímacie konanie 2024/2025

PRE KOHO JE SLOVENSKÁ ŠKOLA OSTEOPATIE URČENÁ?

Účastníkom štúdia na Slovenskéj škole osteopatie sa môže stať lekár, fyzioterapeut alebo zdravotnícky pracovník s odborom masér po ukončení postgraduálneho alebo pregraduálneho štúdia.

ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA

Celý vzdelávací cyklus trvá 4,5 roka a je zladený s medzinárodnými štandardmi pre osteopatický výcvik (WHO, EFSOET, CEN). Výučba na Slovenskej Škole Osteopatie sa koná cez víkendy, od piatka do nedele. Termíny seminárov sú stanovené vopred a poskytnuté študentom na začiatku každého školského roka.

POŽADOVANÉ DOKUMENTY

Pri zápise na Slovenskú Školu Osteopatie je potrebné predložiť k nahliadnutiu fotokópiu alebo sken dokladu o ukončení stredoškolského a vysokoškolského vzdelania.

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie na akademický rok je možné kedykoľvek počas kalendárneho roka, samozrejme vždy záleží od počtu voľných miest na nasledujúci akademický rok. Všetky informácie vám poskytneme po zaslaní údajov alebo prostredníctvom našich kontaktných kanálov. 

VYPLŇTE REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Po overení zaslaných údajov Vás budeme kontaktovať za účelom poskytnutia podrobností o úhrade registračného poplatku a ďalších formalitách. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte telefonicky: +421 948 768 564

Prihláška - Kontaktný formulár

Školné

Prosím, vyberte si preferovaný spôsob platby za školné. Máme pre vás nasledujúce možnosti:

Mesačná platba

384 mesačne
 • 3840€ Ročne
 • 10 mesačných platieb po 384€
 • 10 seminárov
 • Záverečná skúška
 • Prístup do študentskej zóny
 • Prístup na všetky webináre

Štvrťročná platba

920 štvrťročne
 • 3680€ Ročne
 • 4 štvrťročné platby po 920€
 • 10 seminárov
 • Záverečná skúška
 • Prístup do študentskej zóny
 • Prístup na všetky webináre

Uchádzači

Naša škola sa riadi medzinárodnými štandardmi pre výcvik v osteopatii (WHO, EFSOET, CEN). Ponúkame viac ako 2 000 hodín výučby počas 4,5-ročného štúdia, vrátane klinickej praxe a supervízovaného školenia.

Naši pedagogickí pracovníci sú medzinárodne uznávaní osteopati s vysokou kvalifikáciou. Podporujeme našich študentov prostredníctvom asistentov, ktorí im poskytujú odbornú pomoc.

Venujeme veľkú pozornosť praktickému vzdelávaniu a to prostredníctvom interaktívnych seminárov. Naša študentská zóna je vybavená audiovizuálnymi záznamami seminárov a rôznymi učebnými materiálmi, ktoré vám pomôžu pri štúdiu a príprave na záverečné skušky v každom ročníku.

Pripravte sa na úspešnú kariéru v oblasti osteopatie a staňte sa súčasťou nášho špičkového vzdelávacieho programu.

Titul D.O.

Po absolvovaní 4,5-ročného študijného programu získate možnosť napísať diplomovú prácu a stať sa certifikovaným osteopatom s titulom diplomovaný osteopat (D.O.)

 

 

 

Profil absolventa

Absolventi Slovenskej Školy Osteopatie budú mať široké spektrum kľúčových kompetencií, ktoré tvoria základ osteopatického prístupu k zdravotnej starostlivosti. Tieto kompetencie sa prejavia pri diagnostike, manažmente a liečbe pacientov.

Absolventi budú ovládať osteopatickú anamnézu, diagnostiku a plánovanie liečby. Budú excelovať v palpačných a klinických zručnostiach potrebných na diagnostikovanie telových dysfunkcií s dôrazom na osteopatickú diagnostiku. Taktiež budú mať odborné znalosti vo vyšetrovaní a porozumení relevantných testov a údajov vrátane diagnostického zobrazovania a laboratórnych výsledkov.

Absolventi budú mať hlboké porozumenie indikácií pre osteopatickú liečbu a kontraindikácií špecifických osteopatických techník. Okrem toho, budú mať povedomie o etických a právnych aspektoch zdravotnej starostlivosti.

Absolventi prejavujú sebavedomie a majú schopnosť byť sebakritickí a prijímať spätnú väzbu od pacientov aj kolegov.

Náš tím lektorov

Jon Parsons, D.O. MSc Ost MA Ed Res PGCHE SFHEA

Osteopat

Jon vyštudoval osteopatiu na ESO (Európska škola osteopatie) v roku 1989 a magisterský titul z osteopatie získal v roku 2004. Je kvalifikovaným lektorom s postgraduálnym certifikátom z vyššieho vzdelávania ( Post Graduate Certificate in Higher Education, PGCHE ) a magisterským titulom v odbore pedagogického výskumu. Pôsobí ako vedúci pracovník Akadémie vysokoškolského vzdelávania ( Higher Education Academy HEA ).

WALTER LLEWELLYN MCKONE, D.O.

Osteopat

Walter Llewellyn McKone D.O. absolvoval Britskú Školu Osteopatie (UCO) v roku 1984 a je členom Všeobecnej Osteopatickej Rady, Kráľovskej Lekárskej Spoločnosti a Medzinárodnej Spoločnosti Filozofov (UK). Walter prednáša na medzinárodnej úrovni predmety ako dejiny filozofie a vedy, osteopatické metódy, osteopatia v kardiológii (s akútnym respiračným syndrómom), kraniálne stavce (Charlotte Weaver) a osteopatická diagnostika pri viscerálnych chorobách.

Magda Klimaszewska,Mgr D.O.

Osteopat

Štúdium fyzioterapie ukončila v roku 2014. Počas magisterského štúdia sa rozhodla začať študovať Osteopatiu, ktorej štúdium dokončila v roku 2018. Pracuje vo svojej súkromnej praxi s celým spektrom pacientov, s hlavným zameraním na tých najmenších. Prekladateľka kurzov a kníh z oblasti osteopatie, fyzioterapie a medicíny. Asistentka vzdelávania v Akadémii Osteopatie v Poľsku. Zakladateľka projektu Osteopatia pre Kirgistan. V predchádzajúcich rokoch- vedenie kurzov pre fyzioterapeutov.

Dr. Francesco Bassi

Osteopat

Vyštudoval telesnú výchovu na Universite Degli Studi v Pavii. Osteopatiu vyštudoval na ICOM College v Cinisello Balsamo. Ďalej pokračoval v štúdiu získaním magistra osteopatických vied 1. stupňa na Univerzite v Miláne-Bicocca a diplom MCB získal na Ecolife v Miláne. Okamžite začal dôslednú klinickú / ambulantnú činnosť, pričom získal značné skúsenosti v sektore manuálnej terapie. V roku 2020 sa rozhodol sprístupniť svoje technické skúsenosti študentom a kolegom v spolupráci s Dr. Lorusso v rôznych vzdelávacích projektoch osteopatickej špecializácie (videokurzy, živé kurzy a služby osobného koučingu)

Catherine Clair DO, MSc (Ost), BSc (Hons) Ost, PGCertHE

Osteopat

Catherine je registrovaná osteopatka, ktorá v roku 2005 promovala na Európskej škole osteopatie v Maidstone v Anglicku po štyroch rokoch školenia, z ktorých dva boli vo Francúzsku. Toto vzdelanie jej dalo príležitosť objaviť francúzsky a anglický koncept osteopatie, čo jej umožnilo zoznámiť sa so širokým spektrom techník. Z tejto skúsenosti vzišiel osobitný záujem o liečbu detí, pričom každý prípad považuje za jedinečný a zaujímavý. Je tiež lektorkou na vysokoškolskej a medzinárodnej úrovni na ESO.

Dr. Alessandro Lorusso

Osteopat

Vyštudoval fyzioterapiu s vyznamenaním na Univerzite Vita-Salute San Raffaele v Miláne. Okamžite sa špecializoval na ortopedickú rehabilitáciu a atletický tréning profesionálnych športovcov, spolupracoval so zvučnými menami v športovej medicíne. Štúdium si doplnil promóciou v odbore osteopatia na Academy of Osteopathy v Bergame a navštevovaním kurzov anatomickej disekcie na Universitè Descartes v Paríži. Od roku 2015 vyučuje biomechaniku a štrukturálnu osteopatiu na Academy Osteopathy v Bergamo, Busto Arsizio a Brescia. V priebehu rokov si k svojej plnohodnotnej klinickej /ambulantnej činnosti pridal akademickú výučbu a čoraz viac sa orientuje v tréningovej oblasti, až po presadzovanie autonómnych špecializačných projektov v osteopatickej oblasti (videokurzy, živé kurzy a osobný koučing služby).

Nick Marcer Phd, MSc Ost, D.O. AIAS.

Nick Marcer je medzinárodný lektor a examinátor s viac ako 35-ročnými skúsenosťami. Štúdium medicíny začal v roku 1979 na The London Hospital Medical School. V roku 1984 študoval osteopatiu na European School of Osteopathy (ESO) Maidstone v Anglicku. Po ukončení začal vyučovať na ESO. Predtým, ako sa v roku 1999 presťahoval z Veľkej Británie do Švajčiarska, bol lektorom anatómie, riaditeľom športovej kliniky na Európskej škole osteopatie a medzinárodným skúšajúcim na mnohých osteopatických školách. V roku 2000 jeho práca s Dr. Waldburgerom, bývalým primárom oddelenia reumatológie v Kantonálnej nemocnici vo Fribourgu, pripravila cestu pre významné regulačné zmeny pre osteopatov vo Švajčiarsku.

Msc. Marcin Brzozowski

Osteopath

Marcin Brzozowski je odborník v oblasti osteopatie s dlhoročnou praxou a bohatými skúsenosťami. Po úspešnom ukončení štúdia fyzioterapie v roku 2004 začal svoju kariéru pracou s pacientmi a zároveň pôsobil ako asistent na Wroclawskej univerzite zdravia a športu. Od roku 2008 sa stal uznávaným lektorom, ktorý vyučuje fyzioterapeutov a poskytuje svoje vedomosti na viacerých školách fyzioterapie v Poľsku vrátane Štátnej lekárskej univerzity aplikovaných vied v Opole, Copernicus - Fyzioterapeutické oddelenie vo Vroclave a Humanistické gymnázium - Fyzioterapeutické oddelenie vo Vroclave. Jeho postgraduálne kurzy sa zameriavajú na rôzne témy, vrátane terapie spúšťacích bodov, terapie panvy a driekovej chrbtice (techniky mäkkých tkanív), liečby bolesti hlavy, terapie bránice, terapie novorodencov a dojčiat. V roku 2018 úspešne dokončil štúdium osteopatie na Akadémii Osteopatie v Poznani. Po štúdiu Osteopatie absolvoval dvojročný postgraduálny kurz v rámci pediatrickej špecializácie v osteopatii, čo mu umožňuje účinne pracovať s pacientmi rôznych vekových skupín.

Thomas Attlee D.O., R.C.S.T.

Thomas Attlee je zakladateľom a riaditeľom College of Cranio-Sacral Therapy v Primrose Hill v Londýne, prvej, najväčšej a najetablovanejšej vysokej školy svojho druhu v Európe. Kraniosakrálnou terapiou sa zaoberá už takmer 40 rokov. Vyštudoval Európsku školu osteopatie. Sedem rokov vyučoval anatómiu a fyziológiu na International College of Oriental Medicine. Má bohaté skúsenosti s mnohými rôznymi terapiami, meditačnými technikami a psychoterapeutickými prístupmi, ktoré sú základom jeho výučby. Viac ako dvadsaťpäť rokov vyučuje na medzinárodnej úrovni a praktizuje kraniosakrálnu terapiu. Je autorom kníh: Face to Face with the Face, a Cranio-Sacral Integration Žije v Londýne vo Veľkej Británii.

Lizette Villaverde

Po viac ako desiatich rokoch praxe v sociálnej oblasti som zistila, že moja vášeň podporovať a posilňovať druhých si vyžaduje alternatívnu formu vyjadrenia, a hľadanie mojich nástrojov služby nabralo holistickejší smer, keď som sa počas pobytov v Indii a Nepále v roku 2011 zoznámila s reiki a vipassanou. Tieto udalosti boli katalyzátorom, ktorý ma priviedol k štúdiu a následnej praxi kraniosakrálnej terapie, ktorá je rovnako obohacujúca ako hlboká. Od roku 2014 som lektorkou v rámci College of Craniosacral Therapy, čím sa prehlbuje môj vzťah k tejto integrovanej práci.

Rozvrh seminárov

Učebné osnovy sú zostavené podľa európskej normy.

1.ročník:

1.Úvod do osteopatie : história a filozofia: Tento seminár poskytuje prehľad o osteopatii a jej historickom vývoji. Zahŕňa základné princípy a filozofiu osteopatie, úlohu osteopata v zdravotníctve a vývoj osteopatie ako profesie. Študenti získajú prehľad o vzniku a vývoji osteopatie, o jej prvých priekopníkoch a o súčasnej praxi osteopatie.

2.Palpačná anatómia 1.: Tento seminár zahŕňa základy palpácie a anatómie so zameraním na pohybový aparát. Študenti sa naučia identifikovať a lokalizovať kľúčové anatomické štruktúry a orientačné body pomocou palpácie. Tento predmet poskytuje študentom nevyhnutný základ pre rozvoj ich palpačných zručností, ktoré sú nevyhnutné pre úspešnú osteopatickú diagnostiku a liečbu.

3.Štrukturálny prístup k dolnej končatine: Tento seminár sa zameriava na hodnotenie a liečbu ochorení dolných končatín, ako sú problémy s chodidlom, členkom, kolenom a bedrom. Študenti sa oboznámia s príslušnou anatómiou, biomechanikou a patofyziológiou týchto stavov, ako aj s osteopatickými prístupmi k diagnostike a liečbe. Tento predmet poskytuje študentom zručnosti a vedomosti potrebné na účinnú liečbu pacientov s ochoreniami dolných končatín.

4. Kraniosakrálna terapia 1: Tento seminár oboznamuje študentov s princípmi a technikami kraniosakrálnej terapie. Študenti sa oboznámia s anatómiou a fyziológiou kraniosakrálneho systému, ako aj s úlohou kraniosakrálnej terapie pri liečbe rôznych ochorení, ako sú bolesti hlavy, dysfunkcia TMJ a bolesti krku. Študenti si tiež osvoja praktické zručnosti potrebné na vykonávanie kraniosakrálnej terapie.

5. Viscerálna terapia 1 : Tento seminár zahŕňa hodnotenie a liečbu viscerálnych stavov so zameraním na orgány brucha a hrudníka. Študenti sa oboznámia s anatómiou, fyziológiou a patofyziológiou viscerálneho systému, ako aj s osteopatickými prístupmi k diagnostike a liečbe. Tento predmet poskytuje študentom zručnosti a vedomosti potrebné na účinnú liečbu pacientov s viscerálnymi ochoreniami.

6. Štrukturálny prístup k lumbálnej chrbtici a panve: Tento seminár je zameraný na hodnotenie a liečbu ochorení bedrovej chrbtice a panvy. Študenti sa oboznámia s anatómiou, biomechanikou a patofyziológiou týchto stavov, ako aj s osteopatickými prístupmi k diagnostike a liečbe. Tento seminár poskytuje študentom zručnosti a vedomosti potrebné
na účinnú liečbu pacientov s ochoreniami bedrovej chrbtice a panvy.

7. Autonómny nervový systém: Tento seminár zahŕňa anatómiu a fyziológiu autonómneho nervového systému, ako aj jeho úlohu pri regulácii telesných funkcií. Študenti sa dozvedia o sympatickom a parasympatickom nervovom systéme a ich vplyve na rôzne orgánové systémy. Tento predmet poskytuje študentom zručnosti a vedomosti potrebné na
pochopenie vzťahu medzi autonómnym nervovým systémom a zdravím a chorobou.

8. General osteopatic treatment (Všeobecná osteopatická liečba): Tento seminár zahŕňa základné princípy a techniky osteopatickej liečby vrátane techník mäkkých tkanív, kĺbovej mobilizácie a techník s vysokou rýchlosťou a nízkou amplitúdou (HVLA). Študenti sa naučia, ako tieto techniky efektívne používať na liečbu rôznych stavov vrátane muskuloskeletálnych, viscerálnych a kraniosakrálnych stavov.

9. Fascie: význam, diagnostika a terapia: štúdium fasciálneho systému, ktorý zahŕňa spojivové tkanivá, ktoré obklopujú a podporujú svaly, orgány a iné štruktúry v tele. Seminár sa zameriava na anatómiu a fyziológiu fasciálneho systému, ako aj na jeho klinické dôsledky v osteopatickej praxi. Môže ísť o techniky hodnotenia a liečby fasciálnych obmedzení, ako aj úlohu fascií pri bolesti, pohybe a celkovom zdraví. Študenti môžu tiež preskúmať najnovší výskum fascií a ich vzťah k iným systémom v tele.

10. Integrácia a diferenciálna diagnostika v osteopatii: Seminár integrácie a diferenciálnej diagnostiky v osteopatii je dôležitý pre študentov prvých ročníkov, pretože im umožňuje prepojiť všetky doterajšie semináre a naučiť sa efektívne používať rôzne osteopatické techniky a postupy. Taktiež sa študenti učia diferenciálnu diagnostiku, ktorá je kľúčová pre úspešnú liečbu a diagnostiku pacientov v osteopatii. Vďaka tomu majú študenti prvých ročníkov silnejší základ a sú lepšie pripravení na pokročilé semináre v osteopatii.

2.ročník:

1.BLT (Vyvážené väzivové napätie): Tento seminár sa zameriava na koncept vyváženého napätia väzov, ktoré podporujú a stabilizujú pohybový aparát. Študenti sa naučia, ako posúdiť a liečiť nerovnováhu vo väzivovom napätí s cieľom obnoviť rovnováhu a zlepšiť funkciu.

2.Štrukturálny prístup ku krčnej chrbtici: Tento seminár zahŕňa anatómiu, fyziológiu a biomechaniku krčnej chrbtice, ako aj bežné patológie a dysfunkcie. Študenti sa naučia praktické techniky na posúdenie a liečbu týchto stavov vrátane mobilizácie a manipulácie kĺbov, techník mäkkých tkanív a strečingu.

3.Viscerálna terapia 2: Tento seminár nadväzuje na základné princípy viscerálnej terapie z prvého ročníka a zameriava sa na špecifickú liečbu rôznych orgánov a orgánových systémov. Študenti sa naučia praktické techniky na posúdenie a liečbu dysfunkcií týchto systémov a ako integrovať viscerálnu terapiu do komplexného osteopatického liečebného plánu.

4.Štrukturálny prístup k hrudnej chrbtici: Tento predmet zahŕňa anatómiu, fyziológiu a biomechaniku hrudnej chrbtice, ako aj bežné patológie a dysfunkcie. Študenti sa naučia praktické techniky na posúdenie a liečbu týchto stavov vrátane mobilizácie a manipulácie kĺbov, techník mäkkých tkanív a strečingu.

5.Neurálna manipulácia 1: Tento predmet sa zaoberá anatómiou, fyziológiou a patológiou nervového systému a tým, ako môžu dysfunkcie tohto systému prispievať k muskuloskeletálnej bolesti a dysfunkcii. Študenti sa naučia praktické techniky na posúdenie a liečbu týchto dysfunkcií vrátane mobilizácie nervov, testovania napätia a uvoľňovacích techník.

6. Palpačná anatómia 2: Tento predmet nadväzuje na základné palpačné zručnosti z prvého ročníka a zameriava sa na pokročilé palpačné techniky a ich využitie pri osteopatickom hodnotení a liečbe. Študenti sa naučia palpovať a posudzovať hlbšie štruktúry vrátane svalov, nervov a orgánov.

7.Kraniosakrálna terapia 2: Tento seminár predstavuje pokračovanie Kraniosakrálnej terapie 1 a zameriava sa na dôležitosť určitých faktorov v kraniosakrálnej terapii. Študenti sa budú venovať anatómii a fyziológii, ktoré sú nevyhnutné pre pochopenie kraniosakrálneho systému. Seminár poskytuje príležitosť pre študentov, aby si rozšírili svoje zručnosti a vedomosti v oblasti kraniosakrálnej terapie, a tým sa lepšie pripravili na efektívne používanie techník v praxi.

8.Strain and conterstain: Tento osteopatický seminár sa zameriava na techniky Strain a Counterstrain, ktoré sa používajú na liečbu bolesti a dysfunkcií svalových a kĺbových tkanív. Študenti sa naučia rozpoznávať stavy nadmerného napätia v tkanivách a získajú zručnosti na ich zníženie. Seminár tiež zahŕňa teoretickú prípravu na anatómiu a fyziológiu svalov a kĺbov a praktické cvičenia, aby si študenti osvojili nové zručnosti a mohli ich použiť v praxi.

9. Fyziológia:  Počas tohto seminára sa študenti dozvedia o fyziologických procesoch v ľudskom tele a o ich vzťahu k osteopatickej praxi. Tento seminár sa zameriava na pochopenie toho, ako systémy tela spolupracujú a ako ich možno ovplyvniť osteopatickými technikami. Preberané témy môžu zahŕňať nervový, endokrinný, kardiovaskulárny a dýchací systém, ako aj bunkovú a molekulárnu fyziológiu.

10. Integrácia a diferenciálna diagnostika v osteopatii 2: Tento seminár nadväzuje na základné princípy integrácie a diferenciálnej diagnostiky z prvého ročníka a zameriava sa na pokročilé techniky a aplikácie. Študenti sa naučia, ako vypracovať komplexné plány osteopatickej liečby a ako rozlišovať medzi rôznymi stavmi, ktoré sa môžu prejavovať podobnými symptómami.

3.ročník:

1.Štrukturálny prístup k hornej končatine: Tento predmet zahŕňa osteopaticke hodnotenie a liečbu ramena, ramena, lakťa, zápästia a ruky. Študenti sa naučia techniky riešenia muskuloskeletálnych a fasciálnych dysfunkcií v týchto oblastiach.

2.Semiológia: Tento predmet zahŕňa štúdium príznakov a symptómov ochorenia. Študenti sa naučia identifikovať a interpretovať rôzne príznaky a symptómy, ktorými sa pacienti prezentujú, a ako tieto informácie využiť na stanovenie presnej diagnózy. Učia sa tiež rozlišovať medzi rôznymi stavmi, ktoré môžu mať podobnú prezentáciu.

3.Sekčná anatómia: Cieľom tohto seminára je preniesť na študentov osteopatie odborné vedomosti a zručnosti v oblasti sekčnej anatómie, ktoré im umožnia lepšie porozumieť štruktúram a vzťahom medzi orgánmi a tkanivami v tele a aplikovať tieto vedomosti v praxi pri liečení pacientov. Sekčná anatomia je dôležitou súčasťou výučby osteopatie, pretože osteopati sa zameriavajú na celistvý pohľad na ľudské telo a jeho funkcie. Študenti osteopatie sa v tomto kurze naučia presnejšie rozpoznávať a chápať štruktúry a vzťahy v tele, čo im umožní lepšie porozumieť a liečiť ochorenia a poruchy, ktoré ovplyvňujú celé telo.

4.Osteopatia v športe 1: Tento predmet sa zaoberá aplikáciou osteopatických techník na športové zranenia a zvyšovanie výkonnosti. Študenti sa naučia diagnostikovať a liečiť bežné športové zranenia, ako aj optimalizovať športový výkon.

5.Kraniosakrálna terapia 3: Je pokračovaním výučby získaných zručností a techník z predchádzajúcich seminárov Kraniosakrálnej terapie 1 a 2. Cieľom tohto seminára je naučiť študentov osteopatie pokročilé techniky, ktoré im umožnia pracovať s kraniosakrálnym systémom a jeho vzťahmi s inými tkanivami a orgánmi v tele. Študenti sa naučia používať manuálne terapeutické techniky a palpačné metódy na identifikáciu a korekciu disfunkcií v kraniosakrálnom systéme.

6. Viscerálna terapia 3: V tomto seminári, Viscerálnej terapie 3, študenti osteopatie budú pokračovať v prehĺbení svojich znalostí a zručností v oblasti viscerálnej terapie. Študenti sa naučia pokročilé techniky na liečbu orgánových dysfunkcií, lymfatického systému a fasciálnych obmedzení.

7.Embryológia: Tento predmet zahŕňa vývoj ľudského embrya a plodu. Študenti sa dozvedia o formovaní telesných štruktúr a orgánov, ako aj o tom, ako môžu vývojové abnormality viesť k rôznym patológiám.

8.Pediatria v osteopatii 1: Tento predmet zahŕňa hodnotenie a liečbu ochorení pohybového aparátu u dojčiat, detí a dospievajúcich. Študenti sa naučia techniky, ktoré sú bezpečné a vhodné pre túto populáciu, vrátane jemnej mobilizácie kĺbov a techník mäkkých tkanív.

9.Neurálna manipulácia 2: Tento predmet nadväzuje na základné vedomosti získané v predmete Neurálna manipulácia 1 a zameriava sa na pokročilé techniky posudzovania a liečby nervového systému. Študenti sa naučia identifikovať a riešiť obmedzenia v oblasti lebečných nervov, periférnych nervov a autonómneho nervového systému a ako tieto techniky používať na zlepšenie celkového zdravia a pohody.

10.Integrácia a diferenciálna diagnostika v osteopatii 3: Tento predmet nadväzuje na základné princípy integrácie a diferenciálnej diagnostiky z druhého ročníka a zameriava sa na pokročilé techniky a aplikácie. Študenti sa naučia, ako vypracovať komplexné plány osteopatickej liečby a ako rozlišovať medzi rôznymi stavmi, ktoré sa môžu prejavovať
podobnými symptómami.

4.ročník:

1. Klinické metódy v osteopatii: Tento predmet sa zameriava na rozvoj zručností a vedomostí potrebných na prijímanie informovaných rozhodnutí o starostlivosti o pacienta. Študenti sa učia interpretovať a vyhodnocovať klinické údaje vrátane anamnézy, fyzikálneho vyšetrenia a diagnostických testov, aby získali komplexné porozumenie stavu pacienta. Učia
sa tiež vypracovať a realizovať účinné liečebné plány, ktoré sú prispôsobené špecifickým potrebám každého pacienta.

2. Endokrinológia: Tento predmet skúma endokrinný systém vrátane žliaz a hormónov, ktoré regulujú rôzne telesné funkcie. Študenti sa dozvedia o úlohe hormónov pri udržiavaní homeostázy a o tom, ako nerovnováha môže viesť k ochoreniu. Študujú tiež účinky hormónov na pohybový aparát a to, ako sa dá osteopatická liečba využiť na riešenie
problémov súvisiacich s endokrinným systémom.

3. Štrukturálna integrácia: (hrudnej chrbtice, krčnej chrbtice, horných končatín): Tento seminár predstavuje integráciu troch predchádzajúcich seminárov, ktoré sa zaoberali štrukturálnym prístupom k týmto oblastiam tela. Cieľom semináru je poskytnúť študentom holistický pohľad na telo a jeho štruktúru, a pomôcť im porozumieť vzťahom medzi rôznymi oblasťami tela.

4. Štrukturálna integrácia: (bedrovej chrbtice, panvy, dolných končatín): Tento seminár predstavuje integráciu troch predchádzajúcich seminárov, ktoré sa zaoberali štrukturálnym prístupom k týmto oblastiam tela. Cieľom semináru je poskytnúť študentom holistický pohľad na telo a jeho štruktúru, a pomôcť im porozumieť vzťahom medzi rôznymi oblasťami tela.

5. Pediatria v osteopatii 2: Tento seminár bude stavať na základoch získaných na našom prvom seminári ‘Pediatria v osteopatii 1’ a prenesieme účastníkom ďalšie pokročilé znalosti a zručnosti v diagnostike a terapii pediatrických pacientov. Súčasťou seminára budú rôzne techniky manuálnej terapie a cvičenia, ktoré pomôžu študentom zlepšiť ich schopnosti a prax.”

6. Lymfatický systém a imunológia: Tento predmet sa zaoberá lymfatickým systémom a imunitným systémom vrátane ich anatómie, fyziológie a funkcie. Študenti sa dozvedia o úlohe týchto systémov pri udržiavaní zdravia a o tom, ako nerovnováha môže viesť k ochoreniu. Taktiež sa dozvedia o osteopatických technikách, ktoré možno použiť na podporu
lymfatického a imunitného systému.

7. Osteopatia v športe 2: Tento seminár nadväzuje na základné vedomosti získané na seminári Osteopatia v športe 1. a zameriava sa na pokročilé techniky posudzovania a liečby športových zranení. Študenti sa dozvedia o jedinečných požiadavkách kladených na telo športovcov a o tom, ako prispôsobiť osteopatickú liečbu ich špecifickým potrebám. Učia sa tiež o prevencii zranení a rehabilitačných stratégiách pre športovcov.

8. Kraniosakrálna terapia 4: nadväzuje na základné poznatky o kraniosakrálnej terapii vyučované v predchádzajúcich ročníkoch. Kurz sa zameriava na praktické využitie techník kraniosakrálnej terapie pri liečbe komplexných stavov a patológií. Na konci kurzu budú študenti hlboko rozumieť terapeutickému potenciálu kraniosakrálnej terapie pri liečbe
komplexných stavov a budú schopní začleniť tieto techniky do svojej osteopatickej praxe.

9. Osteopatia v stomatológii: je seminár, kde sa študenti učia, ako použiť osteopatické techniky na liečbu rôznych stomatologických problémov. Seminár zahŕňa teoretickú časť o anatómii a fyziológii súvisiacej s oblasťou stomatológie a praktickú časť zameranú na výučbu konkrétnych osteopatických techník. Cieľom semináru je poskytnúť študentom vedomosti a zručnosti na aplikáciu osteopatických techník na liečbu stomatologických problémov.

10. Zobrazovacie metódy a ortopédia v osteopatii: je seminár, ktorý sa zameriava na aplikáciu zobrazovacích metód a ortopédie v osteopatickej praxi. Študenti sa naučia, ako interpretovať rôzne zobrazovacie techniky, ako sú RTG, CT a MRI, a ako používať tieto informácie pri vyhodnocovaní stavu pacienta a plánovaní liečby. Seminár tiež zahŕňa výučbu ortopedických testov a techník, ktoré pomáhajú identifikovať dysfunkcie a nerovnováhy v pohybovom aparáte pacienta.

5.ročník:

1. Uro-gynekológia: Tento seminár sa zameriava na hodnotenie a liečbu ochorení močového a reprodukčného systému, najmä tých, ktoré sú špecifické pre ženy. Študenti sa naučia aplikovať osteopatické techniky na riešenie problémov, ako je inkontinencia, prolaps, panvová bolesť a menštruačné nepravidelnosti.

2. Psychosomatika: Tento predmet skúma spojenie medzi mysľou a telom a to, ako môžu emocionálne a psychologické faktory ovplyvniť fyzické zdravie. Študenti sa naučia, ako rozpoznať a riešiť emocionálne a psychologické faktory, ktoré môžu prispievať k fyzickým symptómom pacienta.

3. Osteopatia v tehotenstve: Tento predmet sa zameriava na jedinečné výzvy a príležitosti, ktoré predstavuje liečba tehotných pacientok. Študenti sa naučia techniky riešenia fyzických a emocionálnych zmien, ku ktorým dochádza počas tehotenstva, ako aj spôsoby podpory optimálnej polohy plodu a prípravy na pôrod.

4. Integrácia a diferenciálna diagnostika 4: Tento predmet nadväzuje na predchádzajúce semináre integrácie a diferenciálnej diagnostiky so zameraním na aplikáciu osteopatických techník na komplexné prípady. Študenti sa naučia, ako identifikovať a liečiť muskuloskeletálne, neurologické a viscerálne dysfunkcie a ako rozlišovať medzi rôznymi príčinami bolesti a dysfunkcie. Cieľom tohto semináru je pripraviť študentov na záverečnú skúšku a na vstup do praxe profesionálneho osteopata.

Spolupracujeme

Naša škola sa riadi medzinárodnými štandardami pre výcvik v osteopatii (WHO, EFSOET, CEN).

Zaujiíma vás viac?

Napíšte nám

Kontaktný formulár