Štúdium

Slovenská škola osteopatie je prvá škola na Slovensku poskytujúca komplexné osteopaticke vzdelanie. Medzinárodne uznávaní zahraniční osteopati a pedagógovia Vám poskytnú záruku tej najvyššej možnej kvality a to všetko s prekladom do slovenského jazyka. Staňte sa súčasťou dynamicky sa rozvíjajúceho odboru a zaraďte sa medzi špičkových odborníkov s dokonalými znalosťami anatómie, kraniosakrálnej a manuálnej terapie. Investujte do svojej budúcnosti a buďte prvými osteopatmi na Slovensku.

Naša škola sa riadi medzinárodnými štandardami pre výcvik v osteopatii (OSEAN, WHO, EFSOET, CEN).  V priebehu 4 a pol ročného štúdia absolvujú naši študenti 44 seminárov a prax na špecializovaných klinikách.

Prijímacie konanie 2022

PRE KOHO JE SLOVENSKÁ ŠKOLA OSTEOPATIE URČENÁ?

Účastníkom školenia na Slovenskéj škole osteopatie sa môže stať lekár, fyzioterapeut alebo zdravotnícky pracovník s odborom masér po ukončení postgraduálneho alebo pregraduálneho štúdia.

ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA

Celý cyklus vzdelávania zahŕňa 4,5 roka štúdia. Naša škola sa riadi medzinárodnými štandardami pre výcvik v osteopatii (OSEAN, WHO, EFSOET, CEN).

Výučba v rámci Slovenskej školy osteopatie prebieha od piatku do nedele. Termíny stretnutí v danom školiacom roku dostávajú účastníci školenia pred začiatkom daného ročníka vzdelávania.

POŽADOVANÉ DOKUMENTY

Pri zápise na Slovenskú školu osteopatie je potrebné predložiť k nahliadnutiu fotokópiu alebo sken dokladu o ukončení stredoškolského a vysokoškolského vzdelania.

PRIHLÁSENIE

Nábor na akademický rok 2023 sa začína od 1. decembra 2022. Od tohto dátumu je možné podávať prihlášky a zapisovať sa do Slovenskej školy osteopatie.

VYPLŇTE REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Po overení zaslaných údajov Vás budeme kontaktovať za účelom poskytnutia podrobností o úhrade registračného poplatku a ďalších formalitách. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte telefonicky: +421 948 768 564

Prihláška - Kontaktný formulár

Náš tím lektorov

Jon Parsons, D.O. MSc Ost MA Ed Res PGCHE SFHEA

Osteopat

Jon vyštudoval osteopatiu na ESO (Európska škola osteopatie) v roku 1989 a magisterský titul z osteopatie získal v roku 2004. Je kvalifikovaným lektorom s postgraduálnym certifikátom z vyššieho vzdelávania ( Post Graduate Certificate in Higher Education, PGCHE ) a magisterským titulom v odbore pedagogického výskumu. Pôsobí ako vedúci pracovník Akadémie vysokoškolského vzdelávania ( Higher Education Academy HEA ).

WALTER LLEWELLYN MCKONE, D.O.

Osteopat

Walter Llewellyn McKone D.O. absolvoval Britskú Školu Osteopatie (UCO) v roku 1984 a je členom Všeobecnej Osteopatickej Rady, Kráľovskej Lekárskej Spoločnosti a Medzinárodnej Spoločnosti Filozofov (UK). Walter prednáša na medzinárodnej úrovni predmety ako dejiny filozofie a vedy, osteopatické metódy, osteopatia v kardiológii (s akútnym respiračným syndrómom), kraniálne stavce (Charlotte Weaver) a osteopatická diagnostika pri viscerálnych chorobách.

Magda Klimaszewska,Mgr D.O.

Osteopat

Štúdium fyzioterapie ukončila v roku 2014. Počas magisterského štúdia sa rozhodla začať študovať Osteopatiu, ktorej štúdium dokončila v roku 2018. Pracuje vo svojej súkromnej praxi s celým spektrom pacientov, s hlavným zameraním na tých najmenších. Prekladateľka kurzov a kníh z oblasti osteopatie, fyzioterapie a medicíny. Asistentka vzdelávania v Akadémii Osteopatie v Poľsku. Zakladateľka projektu Osteopatia pre Kirgistan. V predchádzajúcich rokoch- vedenie kurzov pre fyzioterapeutov.

Dr. Francesco Bassi

Osteopat

Vyštudoval telesnú výchovu na Universite Degli Studi v Pavii. Osteopatiu vyštudoval na ICOM College v Cinisello Balsamo. Ďalej pokračoval v štúdiu získaním magistra osteopatických vied 1. stupňa na Univerzite v Miláne-Bicocca a diplom MCB získal na Ecolife v Miláne. Okamžite začal dôslednú klinickú / ambulantnú činnosť, pričom získal značné skúsenosti v sektore manuálnej terapie. V roku 2020 sa rozhodol sprístupniť svoje technické skúsenosti študentom a kolegom v spolupráci s Dr. Lorusso v rôznych vzdelávacích projektoch osteopatickej špecializácie (videokurzy, živé kurzy a služby osobného koučingu)

Catherine Clair DO, MSc (Ost), BSc (Hons) Ost, PGCertHE

Osteopat

Catherine je registrovaná osteopatka, ktorá v roku 2005 promovala na Európskej škole osteopatie v Maidstone v Anglicku po štyroch rokoch školenia, z ktorých dva boli vo Francúzsku. Toto vzdelanie jej dalo príležitosť objaviť francúzsky a anglický koncept osteopatie, čo jej umožnilo zoznámiť sa so širokým spektrom techník. Z tejto skúsenosti vzišiel osobitný záujem o liečbu detí, pričom každý prípad považuje za jedinečný a zaujímavý. Je tiež lektorkou na vysokoškolskej a medzinárodnej úrovni na ESO.

Dr. Alessandro Lorusso

Osteopat

Vyštudoval fyzioterapiu s vyznamenaním na Univerzite Vita-Salute San Raffaele v Miláne. Okamžite sa špecializoval na ortopedickú rehabilitáciu a atletický tréning profesionálnych športovcov, spolupracoval so zvučnými menami v športovej medicíne. Štúdium si doplnil promóciou v odbore osteopatia na Academy of Osteopathy v Bergame a navštevovaním kurzov anatomickej disekcie na Universitè Descartes v Paríži. Od roku 2015 vyučuje biomechaniku a štrukturálnu osteopatiu na Academy Osteopathy v Bergamo, Busto Arsizio a Brescia. V priebehu rokov si k svojej plnohodnotnej klinickej /ambulantnej činnosti pridal akademickú výučbu a čoraz viac sa orientuje v tréningovej oblasti, až po presadzovanie autonómnych špecializačných projektov v osteopatickej oblasti (videokurzy, živé kurzy a osobný koučing služby).

Nick Marcer Phd, MSc Ost, D.O. AIAS.

Nick Marcer je medzinárodný lektor a examinátor s viac ako 35-ročnými skúsenosťami. Štúdium medicíny začal v roku 1979 na The London Hospital Medical School. V roku 1984 študoval osteopatiu na European School of Osteopathy (ESO) Maidstone v Anglicku. Po ukončení začal vyučovať na ESO. Predtým, ako sa v roku 1999 presťahoval z Veľkej Británie do Švajčiarska, bol lektorom anatómie, riaditeľom športovej kliniky na Európskej škole osteopatie a medzinárodným skúšajúcim na mnohých osteopatických školách. V roku 2000 jeho práca s Dr. Waldburgerom, bývalým primárom oddelenia reumatológie v Kantonálnej nemocnici vo Fribourgu, pripravila cestu pre významné regulačné zmeny pre osteopatov vo Švajčiarsku.

Thomas Attlee D.O., R.C.S.T.

Thomas Attlee je zakladateľom a riaditeľom College of Cranio-Sacral Therapy v Primrose Hill v Londýne, prvej, najväčšej a najetablovanejšej vysokej školy svojho druhu v Európe. Kraniosakrálnou terapiou sa zaoberá už takmer 40 rokov. Vyštudoval Európsku školu osteopatie. Sedem rokov vyučoval anatómiu a fyziológiu na International College of Oriental Medicine. Má bohaté skúsenosti s mnohými rôznymi terapiami, meditačnými technikami a psychoterapeutickými prístupmi, ktoré sú základom jeho výučby. Viac ako dvadsaťpäť rokov vyučuje na medzinárodnej úrovni a praktizuje kraniosakrálnu terapiu. Je autorom kníh: Face to Face with the Face, a Cranio-Sacral Integration Žije v Londýne vo Veľkej Británii.

Lizette Villaverde

Po viac ako desiatich rokoch praxe v sociálnej oblasti som zistila, že moja vášeň podporovať a posilňovať druhých si vyžaduje alternatívnu formu vyjadrenia, a hľadanie mojich nástrojov služby nabralo holistickejší smer, keď som sa počas pobytov v Indii a Nepále v roku 2011 zoznámila s reiki a vipassanou. Tieto udalosti boli katalyzátorom, ktorý ma priviedol k štúdiu a následnej praxi kraniosakrálnej terapie, ktorá je rovnako obohacujúca ako hlboká. Od roku 2014 som lektorkou v rámci College of Craniosacral Therapy, čím sa prehlbuje môj vzťah k tejto integrovanej práci.

Rozvrh seminárov

Učebné osnovy sú zostavené podľa medzinárodných štandardov OSEAN a ASI. Okruh seminárov vyučovaných na Slovenskej škole osteopatie:

 • Semiológia        
 • Embryológia     
 • Viscerálna osteopatia   
 • Osteopatia v urogynekológii      
 • Osteopatia v pediatrii   
 • Osteopatia v stomatológii
 • Palpačná anatómia        
 • Kraniosakrálna osteopatia          
 • ANS- autonómny nervový systém           
 • Rádiológia          
 • Myofasciálne techniky v osteopatii  
 • Osteopatia v gynekológii              
 • BLT-balanced ligamentous tension
 • Psychosomatika              
 • Diagnostika v osteopatii              
 • Klinické metódy       
 • História a filozofia osteopatie           
 • Biomechanika  
 • Hvla- mamipuláčné techniky s vysokou rýchlosťou a malou amplitúdou
 • Osteopatická Integrácia
 • Sekcia        
 • Lymfatické techniky v osteopatii   
 • Symptomatológia             
 • Fyziológia bolesti            
 • GOT – všeobecná osteopatická liečba   
 • Patológia            
 • Parietálna osteopatia   
 • Cievne techniky v osteopatii

Uchádzači

 • Naša škola sa riadi medzinárodnými štandardami pre výcvik v osteopatii (OSEAN, WHO, EFSOET, CEN).
 • Viac ako 2 000 vyučovacích hodín počas štyri a pol ročného štúdia vrátanie klinickej praxe a školenia pod supervíziou.
 • Prax je realizovaná od druhého ročníka školenia. 
 • Vysoko kvalifikovaní, medzinárodné uznávaní pedagogickí pracovníci skladajúci sa z najlepších osteopatov na svete.
 • Podpora študentov od asistentov Slovenskej školy osteopatie.
 • Dôraz na praktickú formu vzdelávania v rámci seminárov
 • Študentská zóná: Okrem audiovizuálnych záznamov seminárov v nej nájdete učebné materialy vo viacerých formách.

Titul D.O.

Po absolvovaní 4,5-ročného študijného programu získate možnosť napísať diplomovú prácu a stať sa certifikovaným osteopatom s titulom diplomovaný osteopat (D.O.).

PRÁCE SÚ KONTROLOVANÉ A POSUDZOVANÉ PODĽA ODPORÚČANÍ:

 • Zákon o vysokých školách
 • Systém národného kvalifikačného rámca vyplývajúci z Bolonského procesu

Profil absolventa

Absolventi Slovenskej školy osteopatie budú ovládať súbor kľúčových kompetencií, ktoré tvoria základ pre osteopatický prístup k zdravotnej starostlivosti a ktoré budú využívať pri diagnostike, manažmente a liečbe pacientov.

 • osteopatická anamnéza, diagnostika a plánovanie liečby
 • kompetencia v palpačných a klinických zručnostiach potrebných na diagnostikovanie dysfunkcií tela s dôrazom na osteopatickú diagnostiku
 • odbornosť vo vyšetrovaní a pochopenie príslušných testov a údajov, vrátane diagnostického zobrazovania a laboratórnych výsledkov
 • dôkladná znalosť indikácií pre osteopatickú liečbu a kontraindikácií špecifických osteopatických techník
 • etické a právne aspekty zdravotnej starostlivosti
 • znalosť praxe, finančného a dátového manažmentu a regulácie relevantnej pre osteopatickú prax
 • sebauvedomenie a schopnosť byť sebakritický a byť schopný pozitívne reagovať na spätnú väzbu od pacientov a kolegov.

Klinika

Vedená osteopatická klinická prax je neoddeliteľnou súčasťou tréningu osteopatov a môže prebiehať v niekoľkých formách. Slovenská škola osteopatie zabezpečuje pre študentov osteopatickú prax v súkromných ambulanciách, kde študenti pozorujú, diagnostikujú a liečia pacientov pod odborným dohľadom. Študenti osteopatie budú mať možnosť klinickej praxe na klinikách na Slovensku.

Školné

Vyberte si vašu platbu za školné. Na výber ponúkame výber s nasledovných možností. 

Mesačná platba

384 mesačne
 • 3840€ Ročne
 • 10 mesačných platieb po 384€
 • 10 seminárov
 • Záverečná skúška
 • Prístup do študentskej zóny
 • Prístup na všetky webináre

Štvrťročná platba

920 štvrťročne
 • 3680€ Ročne
 • 4 štvrťročné platby po 920€
 • 10 seminárov
 • Záverečná skúška
 • Prístup do študentskej zóny
 • Prístup na všetky webináre

Spolupracujeme

Naša škola sa riadi medzinárodnými štandardami pre výcvik v osteopatii (OSEAN, WHO, EFSOET, CEN).

Zaujiíma vás viac?

Napíšte nám

Kontaktný formulár