Kurz

Zobrazuje sa všetkych 19 výsledkov

 • Autonómny nervový systém

  549,00 

  Autonómny nervový systém​ Autonómny nervový systém (ANS) je dôležitou súčasťou ľudského tela, ktorá riadi mnohé mimovoľné funkcie. Je zodpovedný za reguláciu srdcovej frekvencie, krvného tlaku, trávenia a ďalších životne dôležitých funkcií. V osteopatii hrá ANS dôležitú úlohu pri diagnostike a liečbe porúch pohybového aparátu. Na našom seminári o autonómnom nervovom systéme vám poskytneme podrobné informácie…

 • BLT (Vyvážené väzivové napätie)​

  549,00 

  Na seminári sa študenti oboznámia s rôznymi metódami hodnotenia stavu väzového napätia u pacientov. Taktiež sa naučia využívať terapeutické techniky na zmiernenie bolesti a obnovenie rovnováhy. Dôraz sa kladie na individuálny prístup k pacientom a vytváranie personalizovaných terapeutických plánov. Študenti budú tiež študovať vplyv nerovnováhy väzov na pohybový aparát a jeho súvislosť s rôznymi patológiami….

 • Fascie

  549,00 

  V rámci semináru o fasciálnom systéme sa študenti zoznámia s anatómiou a fyziológiou fascií, ich vzťahu k ostatným štruktúram v tele a ich klinickými dôsledkami v osteopatickej praxi. Študenti sa naučia techniky hodnotenia a liečby fasciálnych obmedzení a získajú prehľad o výskume týkajúcom sa fasciálnych štruktúr a ich úlohe pri bolesti, pohybe a celkovom zdraví….

 • Fyziológia

  549,00 

  Počas tohto seminára sa účastníci ponoria do komplexného sveta fyziologických procesov v ľudskom tele a do toho, ako súvisia s osteopatickým prístupom k liečbe a terapii. Seminár ponúka hlboký vhľad do toho, ako jednotlivé systémy v ľudskom tele interagujú a ako tieto systémy môžu byť harmonicky ovplyvnené a upravené prostredníctvom osteopatických techník. Účastníci sa naučia…

 • General osteopatic treatment (Všeobecná osteopatická liečba)​

  549,00 

  Všeobecná osteopatická liečba je holistický terapeutický prístup, ktorý sa zameriava na celostné hodnotenie a liečbu pacientov s dôrazom na ich vlastnú schopnosť samoliečenia. Liečba začína anamnézou a dôkladným fyzikálnym vyšetrením, kde sa identifikujú príčiny ťažkostí. Osteopati využívajú rôzne techniky, vrátane manipulácie mäkkých tkanív, kĺbovej mobilizácie a HVLA manipulácií, aby odstránili blokády a obnovili rovnováhu v…

 • Integrácia a diferencionálna diagnostika 1.

  549,00 

  Seminár o viscerálnej, kraniosakrálnej a štrukturálnej osteopatii vám pomôže prepojiť vaše vedomosti o týchto troch metódach a lepšie pochopiť ich vzájomnú spoluprácu pri podpore zdravia a wellness. Viscerálna osteopatia sa zameriava na vnútorné orgány a ich vzťah k pohybovému aparátu. Kraniosakrálna osteopatia sa zameriava na lebku a jej vzťah k chrbtici a nervovému systému. Štrukturálna…

 • Integrácia a diferencionálna diagnostika 2.

  549,00 

  V tomto pokračujúcom seminári budú študenti rozvíjať svoje znalosti a dovednosti v oblasti integrácie a diferenciálnej diagnostiky, ktoré získali v prvom ročníku. Zameriava sa na prehlbovanie pochopenia a aplikáciu pokročilých techník v osteopatickej praxi. Študenti sa naučia identifikovať širšie spektrum zdravotných problémov u pacientov a skúmať ich súvislosti s celkovým stavom tela. Hlavným cieľom seminára…

 • Kraniosakrálna terapia 1.

  690,00 

  Kraniosakrálna terapia je jemná, neinvazívna forma práce s telom, ktorá pomáha obnoviť rovnováhu a harmóniu tela. Je založená na myšlienke, že telo má vrodenú schopnosť liečiť sa samo a že prácou s prirodzenými telesnými rytmami môžeme pomôcť uľahčiť tento liečebný proces. Na našom seminári získate vedomosti a zručnosti potrebné na to, aby ste sa stali…

 • Kraniosakrálna terapia 2.

  549,00 

  Študenti budú hlbšie skúmať anatómiu a fyziológiu kraniosakrálneho systému, čo je nevyhnutné pre účinné používanie techník v praxi. Seminár poskytne príležitosť študentom rozšíriť svoje zručnosti a vedomosti v oblasti kraniosakrálnej terapie, čím sa budú lepšie pripravení na liečbu a uvoľnenie napätia u svojich pacientov. Spolu s praktickými cvičeniami a skúsenými inštruktormi, študenti získajú hodnotné nástroje,…

 • Osteopatia v stomatológii

  549,00 

  Osteopatia v stomatológii: je seminár, kde sa študenti učia, ako použiť osteopatické techniky na liečbu rôznych stomatologických problémov. Seminár zahŕňa teoretickú časť o anatómii a fyziológii súvisiacej s oblasťou stomatológie a praktickú časť zameranú na výučbu konkrétnych osteopatických techník. Cieľom semináru je poskytnúť študentom vedomosti a zručnosti na aplikáciu osteopatických techník na liečbu stomatologických problémov….

 • Palpačná anatómia 1.​

  549,00 

  Tento seminár sa zameriava na precízne a odborné zvládnutie palpačných techník, ktoré umožnia študentom získať hlboké pochopenie štruktúry a funkcie pohybového aparátu ľudského tela. Študenti sa postupne oboznamujú s jednotlivými anatomickými štruktúrami, ako sú kosti, kĺby, svaly, väzy a šľachy, a učia sa ich identifikovať a lokalizovať pomocou dotyku. Palpácia im umožňuje získať cenné informácie…

 • Palpačná anatómia 2.

  549,00 

  Seminár nadväzuje na základné palpačné zručnosti z prvého seminára a sústreďuje sa na pokročilé palpačné techniky a ich využitie pri osteopatickom hodnotení a liečbe.Tento predmet je nevyhnutným základom pre úspešné vykonávanie osteopatickej diagnostiky a liečby. Študenti získavajú schopnosť analyzovať pacientove problémy z hľadiska štruktúry a funkcie tela a na základe získaných poznatkov navrhovať adekvátny plán…

 • Strain and conterstain

  549,00 

  Tento osteopatický seminár je zameraný na techniky Strain a Counterstrain, účinné pri liečbe bolesti a dysfunkcií svalových a kĺbových tkanív. Študenti sa naučia rozpoznávať nadmerné napätie v tkanivách a získajú zručnosti na jeho zníženie. Seminár zahŕňa teoretickú prípravu na anatómiu a fyziológiu svalov a kĺbov, ako aj praktické cvičenia. Pod vedením skúseného lektora si študenti…

 • Štrukturálny prístup k dolnej končatine

  549,00 

  V tomto seminári je hlavným zameraním hodnotenie a liečba ochorení dolných končatín. Študenti sa dôkladne oboznámia s anatómiou, biomechanikou a patofyziológiou týchto stavov, a to v rámci osteopatických prístupov k diagnostike a liečbe. Na seminári získajú študenti zručnosti a vedomosti potrebné na účinnú terapiu pacientov s problémami chodidla, členku, kolena a bedra. Dôležitou súčasťou študijného…

 • Štrukturálny prístup k lumbálnej chrbtici a panve​

  549,00 

  Tento odborný seminár sa zameriava na hodnotenie a liečbu ochorení bedrovej chrbtice a panvy. Študenti získajú dôkladné pochopenie anatómie, biomechaniky a patofyziológie týchto oblastí tela. Osvoja si aplikáciu osteopatických prístupov k diagnostike a liečbe, získajúc potrebné zručnosti a vedomosti pre účinné terapeutické zákroky u pacientov s týmito problémami. Vyučujúci z rôznych odborov budú zdieľať svoje…

 • Štrukturálny prístup ku krčnej chrbtici​

  549,00 

  Tento seminár predstavuje komplexný a dôkladný pohľad na krčnú chrbticu z rôznych perspektív – anatómie, fyziológie a biomechaniky. Študenti budú mať možnosť preskúmať stavbu a funkciu krčnej chrbtice, porozumieť jej normálnej pohyblivosti a biomechanike. Výučba sa bude zaoberať aj bežnými patológiami a dysfunkciami, ktoré môžu postihovať krčnú oblasť chrbtice. Seminár ponúka študentom skvelú príležitosť rozšíriť…

 • Úvod do osteopatie : história a filozofia

  549,00 

  Seminár o histórii a filozofii osteopatie ponúka pútavý pohľad na vývoj tejto medicínskej disciplíny. Študenti sa dozvedia o zakladateľovi osteopatie, Andrewovi Taylorovi Stillovi, a jeho vplyve na rozvoj tejto terapeutickej metódy. Filozofia osteopatie kladie dôraz na celostný prístup k liečbe a na schopnosť tela liečiť sa samo. Študenti sa oboznámia s manuálnymi technikami, ktoré osteopati…

 • Viscerálna terapia 1.

  549,00 

  Viscerálna osteopatia je forma manuálnej terapie, ktorá sa zameriava na liečbu vnútorných orgánov tela a s nimi súvisiacich štruktúr. Vychádza z presvedčenia, že telesné orgány sú prepojené s pohybovým aparátom a možno s nimi manipulovať s cieľom zlepšiť celkové zdravie a pohodu. Absolvovaním seminára o viscerálnej osteopatii sa môžete naučiť, ako túto formu terapie využívať…

 • Viscerálna terapia 2.

  549,00 

  Tento pokročilý seminár pre študentov nadväzuje na základy viscerálnej terapie z prvého ročníka a zameriava sa na špecifickú liečbu rôznych orgánov a orgánových systémov. Účastníci sa naučia praktické techniky na posúdenie a liečbu dysfunkcií týchto systémov a získajú schopnosti integrovať viscerálnu terapiu do komplexného osteopatického liečebného plánu. Cieľom je posilniť schopnosť študentov účinne liečiť pacientov…