Integrácia a diferencionálna diagnostika 2.

549,00 

Kategória:

Popis

V tomto pokračujúcom seminári budú študenti rozvíjať svoje znalosti a dovednosti v oblasti integrácie a diferenciálnej diagnostiky, ktoré získali v prvom ročníku. Zameriava sa na prehlbovanie pochopenia a aplikáciu pokročilých techník v osteopatickej praxi. Študenti sa naučia identifikovať širšie spektrum zdravotných problémov u pacientov a skúmať ich súvislosti s celkovým stavom tela.

Hlavným cieľom seminára je, aby študenti získali schopnosť vypracovať komplexné plány osteopatickej liečby, ktoré zohľadňujú individuálne potreby a obmedzenia pacientov. Budú sa učiť integrovať rôzne terapeutické techniky a prístupy na dosiahnutie optimálneho výsledku liečby. Ďalšou dôležitou súčasťou seminára je rozvíjanie schopnosti rozlišovať medzi rôznymi zdravotnými stavmi, ktoré sa môžu prejavovať podobnými symptómami. Táto diferenciálna diagnostika je kľúčová pre presné určenie príčiny pacientových ťažkostí a vhodnú liečebnú stratégiu.

 

Lektor vzdelávacej aktivity 

JON PARSONS, D.O. MSC OST MA ED RES PGCHE SFHEA

OSTEOPAT

Jon vyštudoval osteopatiu na ESO (Európska škola osteopatie) v roku 1989 a magisterský titul z osteopatie získal v roku 2004. Je kvalifikovaným lektorom s postgraduálnym certifikátom z vyššieho vzdelávania ( Post Graduate Certificate in Higher Education, PGCHE ) a magisterským titulom v odbore pedagogického výskumu. Pôsobí ako vedúci pracovník Akadémie vysokoškolského vzdelávania ( Higher Education Academy HEA ).

MAGDA KLIMASZEWSKA,MGR D.O.

OSTEOPAT

Štúdium fyzioterapie ukončila v roku 2014. Počas magisterského štúdia sa rozhodla začať študovať Osteopatiu, ktorej štúdium dokončila v roku 2018. Pracuje vo svojej súkromnej praxi s celým spektrom pacientov, s hlavným zameraním na tých najmenších. Prekladateľka kurzov a kníh z oblasti osteopatie, fyzioterapie a medicíny. Asistentka vzdelávania v Akadémii Osteopatie v Poľsku. Zakladateľka projektu Osteopatia pre Kirgistan. V predchádzajúcich rokoch- vedenie kurzov pre fyzioterapeutov.