Úvod do osteopatie : história a filozofia

549,00 

Kategória:

Popis

Seminár o histórii a filozofii osteopatie ponúka pútavý pohľad na vývoj tejto medicínskej disciplíny. Študenti sa dozvedia o zakladateľovi osteopatie, Andrewovi Taylorovi Stillovi, a jeho vplyve na rozvoj tejto terapeutickej metódy. Filozofia osteopatie kladie dôraz na celostný prístup k liečbe a na schopnosť tela liečiť sa samo. Študenti sa oboznámia s manuálnymi technikami, ktoré osteopati využívajú na liečbu a obnovu rovnováhy tela. Súčasná prax osteopatie je podložená vedeckými výskumami a jej účinnosťou pri liečbe rôznych zdravotných problémov. Seminár umožní študentom získať hlbšie pochopenie histórie a filozofie osteopatie, a povedie ich k lepšiemu pochopeniu tohto jedinečného prístupu k zdraviu.

 

Lektor vzdelávacej aktivity 

JON PARSONS, D.O. MSC OST MA ED RES PGCHE SFHEA

OSTEOPAT

Jon vyštudoval osteopatiu na ESO (Európska škola osteopatie) v roku 1989 a magisterský titul z osteopatie získal v roku 2004. Je kvalifikovaným lektorom s postgraduálnym certifikátom z vyššieho vzdelávania ( Post Graduate Certificate in Higher Education, PGCHE ) a magisterským titulom v odbore pedagogického výskumu. Pôsobí ako vedúci pracovník Akadémie vysokoškolského vzdelávania ( Higher Education Academy HEA ).