Viscerálna terapia 2.

549,00 

Kategória:

Popis

Tento pokročilý seminár pre študentov nadväzuje na základy viscerálnej terapie z prvého ročníka a zameriava sa na špecifickú liečbu rôznych orgánov a orgánových systémov. Účastníci sa naučia praktické techniky na posúdenie a liečbu dysfunkcií týchto systémov a získajú schopnosti integrovať viscerálnu terapiu do komplexného osteopatického liečebného plánu. Cieľom je posilniť schopnosť študentov účinne liečiť pacientov s rôznymi zdravotnými problémami a podporiť ich profesionálny rast v oblasti osteopatickej medicíny.

 

Lektor vzdelávacej aktivity 

MAGDA KLIMASZEWSKA,MGR D.O.

OSTEOPAT

Štúdium fyzioterapie ukončila v roku 2014. Počas magisterského štúdia sa rozhodla začať študovať Osteopatiu, ktorej štúdium dokončila v roku 2018. Pracuje vo svojej súkromnej praxi s celým spektrom pacientov, s hlavným zameraním na tých najmenších. Prekladateľka kurzov a kníh z oblasti osteopatie, fyzioterapie a medicíny. Asistentka vzdelávania v Akadémii Osteopatie v Poľsku. Zakladateľka projektu Osteopatia pre Kirgistan. V predchádzajúcich rokoch- vedenie kurzov pre fyzioterapeutov.