Integrácia a diferencionálna diagnostika 1.

549,00 

Kategória:

Popis

Seminár o viscerálnej, kraniosakrálnej a štrukturálnej osteopatii vám pomôže prepojiť vaše vedomosti o týchto troch metódach a lepšie pochopiť ich vzájomnú spoluprácu pri podpore zdravia a wellness. Viscerálna osteopatia sa zameriava na vnútorné orgány a ich vzťah k pohybovému aparátu. Kraniosakrálna osteopatia sa zameriava na lebku a jej vzťah k chrbtici a nervovému systému. Štrukturálna osteopatia sa zameriava na pohybový aparát a jeho vzťah k telu ako celku.

Účasťou na tomto seminári lepšie pochopíte, ako tieto tri metódy spolupracujú na podpore zdravia a pohody. Naučíte sa, ako holisticky posudzovať a liečiť telo, pričom budete brať do úvahy vzájomné vzťahy medzi orgánmi, pohybovým aparátom a nervovým systémom. Naučíte sa tiež používať manuálne techniky na liečbu tela vrátane manipulácie s mäkkými tkanivami, mobilizácie kĺbov a strečingu.

Seminár vám tiež poskytne príležitosť precvičiť si naučené techniky v bezpečnom a podpornom prostredí. Budete môcť klásť otázky a získať spätnú väzbu od skúsených lekárov. Pomôže vám to zdokonaliť vaše zručnosti a získať dôveru v schopnosť liečiť pacientov.

 

Lektor vzdelávacej aktivity 

JON PARSONS, D.O. MSC OST MA ED RES PGCHE SFHEA

OSTEOPAT

Jon vyštudoval osteopatiu na ESO (Európska škola osteopatie) v roku 1989 a magisterský titul z osteopatie získal v roku 2004. Je kvalifikovaným lektorom s postgraduálnym certifikátom z vyššieho vzdelávania ( Post Graduate Certificate in Higher Education, PGCHE ) a magisterským titulom v odbore pedagogického výskumu. Pôsobí ako vedúci pracovník Akadémie vysokoškolského vzdelávania ( Higher Education Academy HEA ).

MAGDA KLIMASZEWSKA,MGR D.O.

OSTEOPAT

Štúdium fyzioterapie ukončila v roku 2014. Počas magisterského štúdia sa rozhodla začať študovať Osteopatiu, ktorej štúdium dokončila v roku 2018. Pracuje vo svojej súkromnej praxi s celým spektrom pacientov, s hlavným zameraním na tých najmenších. Prekladateľka kurzov a kníh z oblasti osteopatie, fyzioterapie a medicíny. Asistentka vzdelávania v Akadémii Osteopatie v Poľsku. Zakladateľka projektu Osteopatia pre Kirgistan. V predchádzajúcich rokoch- vedenie kurzov pre fyzioterapeutov.