Fascie

549,00 

Kategória:

Popis

V rámci semináru o fasciálnom systéme sa študenti zoznámia s anatómiou a fyziológiou fascií, ich vzťahu k ostatným štruktúram v tele a ich klinickými dôsledkami v osteopatickej praxi. Študenti sa naučia techniky hodnotenia a liečby fasciálnych obmedzení a získajú prehľad o výskume týkajúcom sa fasciálnych štruktúr a ich úlohe pri bolesti, pohybe a celkovom zdraví. Tieto vedomosti umožnia budúcim terapeutom lepšie porozumieť a efektívnejšie sa zaoberať problémami s fasciálnym systémom, čím prinesú prospech pacientom s rôznymi ochoreniami a obmedzeniami.

Lektor vzdelávacej aktivity 

MAGDA KLIMASZEWSKA,MGR D.O.

OSTEOPAT

Štúdium fyzioterapie ukončila v roku 2014. Počas magisterského štúdia sa rozhodla začať študovať Osteopatiu, ktorej štúdium dokončila v roku 2018. Pracuje vo svojej súkromnej praxi s celým spektrom pacientov, s hlavným zameraním na tých najmenších. Prekladateľka kurzov a kníh z oblasti osteopatie, fyzioterapie a medicíny. Asistentka vzdelávania v Akadémii Osteopatie v Poľsku. Zakladateľka projektu Osteopatia pre Kirgistan. V predchádzajúcich rokoch- vedenie kurzov pre fyzioterapeutov.