Viscerálna terapia 1

690,00 

Kategórie:

Popis

Viscerálna osteopatia je forma manuálnej terapie, ktorá sa zameriava na liečbu vnútorných orgánov tela a s nimi súvisiacich štruktúr. Vychádza z presvedčenia, že telesné orgány sú prepojené s pohybovým aparátom a možno s nimi manipulovať s cieľom zlepšiť celkové zdravie a pohodu. Absolvovaním seminára o viscerálnej osteopatii sa môžete naučiť, ako túto formu terapie využívať na pomoc svojim pacientom.

Na seminári o viscerálnej osteopatii sa dozviete o anatómii a fyziológii vnútorných orgánov tela a o ich prepojení s pohybovým aparátom. Naučíte sa tiež, ako používať manuálne techniky na manipuláciu s orgánmi a s nimi spojenými štruktúrami s cieľom zlepšiť celkové zdravie a pohodu. Naučíte sa, ako posúdiť stav pacienta a určiť najlepší spôsob liečby. Naučíte sa tiež používať rôzne techniky na liečbu rôznych ochorení vrátane porúch trávenia, dýchacích problémov a bolesti pohybového aparátu.

Absolvovaním seminára viscerálnej osteopatie lepšie pochopíte, ako sú vnútorné orgány tela prepojené s pohybovým aparátom a ako používať manuálne techniky na liečbu rôznych stavov. Naučíte sa tiež, ako posúdiť stav pacienta a určiť najlepší postup liečby. Tieto vedomosti vám pomôžu poskytovať lepšiu starostlivosť o pacientov a zlepšiť ich celkové zdravie a pohodu.

 

Lektor vzdelávacej aktivity 

MAGDA KLIMASZEWSKA,MGR D.O.

OSTEOPAT

Štúdium fyzioterapie ukončila v roku 2014. Počas magisterského štúdia sa rozhodla začať študovať Osteopatiu, ktorej štúdium dokončila v roku 2018. Pracuje vo svojej súkromnej praxi s celým spektrom pacientov, s hlavným zameraním na tých najmenších. Prekladateľka kurzov a kníh z oblasti osteopatie, fyzioterapie a medicíny. Asistentka vzdelávania v Akadémii Osteopatie v Poľsku. Zakladateľka projektu Osteopatia pre Kirgistan. V predchádzajúcich rokoch- vedenie kurzov pre fyzioterapeutov.