Strain and conterstain

549,00 

Kategória:

Popis

Tento osteopatický seminár je zameraný na techniky Strain a Counterstrain, účinné pri liečbe bolesti a dysfunkcií svalových a kĺbových tkanív. Študenti sa naučia rozpoznávať nadmerné napätie v tkanivách a získajú zručnosti na jeho zníženie. Seminár zahŕňa teoretickú prípravu na anatómiu a fyziológiu svalov a kĺbov, ako aj praktické cvičenia. Pod vedením skúseného lektora si študenti osvoja nové zručnosti, ktoré následne aplikujú v praxi a budú schopní efektívnejšie pomáhať pacientom s bolesťou a obmedzením pohybu.

 

Lektor vzdelávacej aktivity 

WALTER LLEWELLYN MCKONE, D.O.

OSTEOPAT

Walter Llewellyn McKone D.O. absolvoval Britskú Školu Osteopatie (UCO) v roku 1984 a je členom Všeobecnej Osteopatickej Rady, Kráľovskej Lekárskej Spoločnosti a Medzinárodnej Spoločnosti Filozofov (UK). Walter prednáša na medzinárodnej úrovni predmety ako dejiny filozofie a vedy, osteopatické metódy, osteopatia v kardiológii (s akútnym respiračným syndrómom), kraniálne stavce (Charlotte Weaver) a osteopatická diagnostika pri viscerálnych chorobách.