Indikácie a kontraindikácie osteopatickej liečby

Indikácie a kontraindikácie osteopatickej liečby

Všeobecné Indikáciou pre osteopatickú liečbu je prítomnosť somatickej dysfunkcie, ktorá je klinicky významná.  Osteopati sú zodpovední za diagnostikovanie a odporúčanie pacientov, ak si stav pacienta vyžaduje terapeutickú intervenciu, ktorá nespadá do kompetencie lekára. Je dôležité pochopiť, že kontraindikácia osteopatickej manipulačnej liečby v jednej oblasti tela nemusí vylučovať osteopatickú liečbu v inej oblasti. Podobne, kontraindikácia pre…

Filozofia osteopatie

Filozofia osteopatie

Osteopatia zahŕňa nasledujúce princípy v manažmente pacienta; Človek je dynamická funkčná jednotka, ktorej zdravotný stav je ovplyvňovaný telom, mysľou a duchom; Telo má samoregulačné mechanizmy a je prirodzene samoliečiace; Štruktúra a funkcia sú vzájomne prepojené na všetkých úrovniach. Osteopatia zahŕňa súčasné medicínske a vedecké poznatky s cieľom aplikovať tieto princípy na starostlivosť o pacienta. Vedecká…

História osteopatie

História osteopatie

Osteopatická medicína bola vyvinutá Andrewom Taylorom Stillom, lekárom a chirurgom v Spojených štátoch v polovici 19. storočia. Základnou zložkou osteopatickej zdravotnej starostlivosti je osteopatická manuálna terapia, zvyčajne nazývaná osteopatická manipulatívna liečba. Hoci Dr. Still pôvodne zamýšľal, aby jeho učenie bolo rozšírením alopatickej medicíny, stretol sa s veľkým odporom a v roku 1892 založil prvú nezávislú…

Osteopatia

Osteopatia

Je druh komplementárnej medicíny využívajúci manuálnu terapiu. Cieľom osteopatie je obnoviť správnu rovnováhu a funkciu, čo umožní vášmu telu liečiť sa prostredníctvom vlastných prirodzených procesov. Účel osteopatickej liečby môže byť preventívny, liečebný, paliatívny alebo adjuvantný. Osteopatické zásady: — ľudská bytosť je dynamická funkčná jednotka, ktorej zdravotný stav je ovplyvňovaný telom, mysľou a duchom; ak sa v…