Filozofia osteopatie

Osteopatia zahŕňa nasledujúce princípy v manažmente pacienta;

Človek je dynamická funkčná jednotka, ktorej zdravotný stav je ovplyvňovaný telom, mysľou a duchom;

Telo má samoregulačné mechanizmy a je prirodzene samoliečiace;

Štruktúra a funkcia sú vzájomne prepojené na všetkých úrovniach.

Osteopatia zahŕňa súčasné medicínske a vedecké poznatky s cieľom aplikovať tieto princípy na starostlivosť o pacienta. Vedecká vierohodnosť a výsledky založené na dôkazoch majú vysokú prioritu pri liečbe pacienta a manažmente prípadov. Osteopatia uznáva, že klinické príznaky a symptómy každého pacienta sú dôsledkom interakcie viacerých fyzických a nefyzických faktorov. Osteopatia zdôrazňuje dôležitosť vzťahu medzi pacientom a lekárom v terapeutickom procese.

Osteopatia poskytuje širokú škálu prístupov k udržaniu zdravia a zvládaniu chorôb. Zahŕňa koncepciu jednoty individuálnej štruktúry (anatómia) a funkcie (fyziológia); ako taká je osteopatia systém zdravotnej starostlivosti zameraný na pacienta, a nie na chorobu.

Základnými zložkami osteopatie sú štrukturálna diagnostika a osteopatická manuálna liečba. Osteopatická liečba bola vyvinutá ako prostriedok na uľahčenie normálnych samoregulačných/samoliečebných mechanizmov v tele tým, že rieši oblasti namáhania tkaniva, stresu alebo dysfunkcie, ktoré môžu brániť normálnym nervovým, cievnym a biochemickým mechanizmom.

Osteopatia ako taká nie je obmedzená na diagnostiku a liečbu muskuloskeletálnych problémov, ani nekladie dôraz na zarovnanie kĺbov a rádiografický dôkaz štrukturálnych vzťahov. Osteopatia sa viac zaoberá spôsobom, akým je biomechanika muskuloskeletálneho systému integrovaná a podporuje celú fyziológiu tela.

Hoci manuálne techniky používajú rôzne manipulatívne profesie, jedinečný spôsob, akým sú osteopatické manipulačné techniky integrované do manažmentu pacienta, ako aj trvanie, frekvencia a výber techniky sú charakteristické aspekty osteopatie. Osteopatická manipulačná liečba (OMT) využíva mnoho typov manipulačných techník vrátane spinálneho ťahu a impulzných techník, ako aj veľmi jemné techniky.

Podobné články