Osteopatia

Je druh komplementárnej medicíny využívajúci manuálnu terapiu. Cieľom osteopatie je obnoviť správnu rovnováhu a funkciu, čo umožní vášmu telu liečiť sa prostredníctvom vlastných prirodzených procesov. Účel osteopatickej liečby môže byť preventívny, liečebný, paliatívny alebo adjuvantný.

Osteopatické zásady:

— ľudská bytosť je dynamická funkčná jednotka, ktorej zdravotný stav je ovplyvňovaný telom, mysľou a duchom; ak sa v systéme zmení jedna časť, bude ovplyvnená rovnováha celého vzoru

— telo má samoregulačné mechanizmy a je prirodzene samoliečivé; ľudská bytosť sa vždy snaží získať späť svoju vlastnú dynamickú rovnováhu a nastoliť homeostázu

— štruktúra a funkcia sú vzájomne prepojené na všetkých úrovniach ľudskej bytosti.

Osteopatický prístup k zdravotnej starostlivosti je zameraný na pacienta a je zameraný skôr na zdravie pacienta ako na chorobu. Vedecká dôslednosť a prax podložená dôkazmi sú dôležitou súčasťou liečby pacienta a manažmentu prípadov.

Osteopati používajú manuálny kontakt na identifikáciu a vyhodnotenie pohybu vo všetkých štrukturálnych a funkčných aspektoch pacienta, identifikujú zmeny funkcie a pohybu, ktoré bránia zdraviu, a riešia ich. Pre osteopatický prístup je typický vysoko vyvinutý hmat a pozornosť voči komplexným systémom ako celku.

Osteopatia je nezávislá zdravotnícka disciplína a osteopati by mali spolupracovať aj s odborníkmi z iných odborov.

Podobné články