Pridajte sa k nám

Slovenska škola osteopatie je prvá škola na Slovensku poskytujúca komplexné osteopatické vzdelanie. Medzinárodne uznávaní zahraniční osteopati a pedagógovia Vám poskytnú záruku tej najvyššej možnej kvality a to všetko s prekladom do slovenského jazyka. Staňte sa súčasťou dynamicky sa rozvíjajúceho odboru a zaraďte sa medzi špičkových odborníkov s dokonalými znalosťami anatómie, kraniosakrálnej a manuálnej terapie. Investujte do svojej budúcnosti a buďte prvými osteopatmi na Slovensku.

Prijímacie konanie 2023

Spustili sme prijímací proces na akademický rok 2023/2024. Záujemci, ktorí by chceli nastúpiť na štúdium sa môžu prihlásiť prostredníctvom formulára.

Osteopatia

Je druh komplementárnej medicíny využívajúci manuálnu terapiu. Cieľom osteopatie je obnoviť správnu rovnováhu a funkciu, čo umožní vášmu telu liečiť sa prostredníctvom vlastných prirodzených procesov.

Štyri princípy osteopatickej filozofie

1. Ľudské telo je celok; jednota tela, mysle a ducha

2. Telo je schopné samoregulácie, samoliečby a udržiavania zdravia

3. Štruktúra a funkcia sú vzájomne prepojené

4. Racionálna liečba je založená na pochopení základných princípov jednoty tela, sebaregulácie a vzájomného vzťahu štruktúry a funkcie

Holistický pohľad na liečbu

Osteopatia je oblasť diagnostiky a liečby s viac ako storočnou tradíciou. Jej hlavným predpokladom je zaobchádzať s ľudským telom ako s integrálnym celkom, v ktorom prebiehajú súvisiace procesy.

Rozvrh seminárov

Učebné osnovy sú zostavené podľa medzinárodných štandardov WHO a CEN. Okruh seminárov vyučovaných na Slovenskej škole osteopatie:

 • Semiológia        
 • Embryológia     
 • Viscerálna osteopatia   
 • Osteopatia v urogynekológii      
 • Osteopatia v pediatrii   
 • Osteopatia v stomatológii
 • Palpačná anatómia        
 • Kraniosakrálna osteopatia          
 • ANS- autonómny nervový systém           
 • Rádiológia          
 • Myofasciálne techniky v osteopatii  
 • Osteopatia v gynekológii              
 • BLT-balanced ligamentous tension
 • Psychosomatika              
 • Diagnostika v osteopatii              
 • Klinické metódy       
 • História a filozofia osteopatie           
 • Biomechanika  
 • Hvla- mamipulačné techniky s vysokou rýchlosťou a malou amplitúdou
 • Osteopatická Integrácia
 • Sekcia        
 • Lymfatické techniky v osteopatii   
 • Symptomatológia             
 • Fyziológia bolesti            
 • GOT – všeobecná osteopatická liečba   
 • Patológia            
 • Parietálna osteopatia   
 • Cievne techniky v osteopatii

Titul D.O.

Po absolvovaní 4,5-ročného študijného programu získate možnosť napísať diplomovú prácu a stať sa certifikovaným osteopatom s titulom diplomovaný osteopat (DO).

Prečo študovať ostepatiu na Slovenskej Škole Osteopatie?

1. Naša škola sa riadi medzinárodnými štandardami pre výcvik v osteopatii (OSEAN, WHO, EFSOET, CEN).

2.Vysoko kvalifikovaní, medzinárodné uznávaní pedagogickí pracovníci skladajúci sa z najlepších osteopatov na svete.

3. Neustála podpora študentov od asistentov Slovenskej školy osteopatie.

4. Študentská zóná: Okrem audiovizuálnych záznamov seminárov v nej nájdete učebné materialy vo viacerých formách.

Spolupracujeme

Naša škola sa riadi medzinárodnými štandardami pre výcvik v osteopatii (OSEAN, WHO, EFSOET, CEN).

Zaujiíma vás viac?

Napíšte nám

Kontaktný formulár