Tensegrita a jej aplikácia

330,00 

Kategórií:

Popis

Lektor vzdelávacej aktivity 

Jon Parsons (DO MSc Ost MA Ed Res PGCHE SFHEA)

Ukončil osteopatický výcvik (1989) a následne získal magisterský titul z osteopatie (2004) na European School of Osteopathy (ESO).

Je kvalifikovaným lektorom s postgraduálnym certifikátom z vyššieho vzdelávania (Post Graduate Certificate in Higher Education, PGCHE) a magisterským titulom v odbore pedagogického výskumu. Zároveň pôsobí ako vedúci pracovník Akadémie vysokoškolského vzdelávania (Higher Education Academy, HEA). Osteopatickému vzdelávaniu sa venuje od roku 1989 a pravidelne učí naprieč Európou na univerzitách v rámci I., II. a III. stupňa vzdelávania.

Po odpracovaní 25 rokov na  European School of Osteopathy pracuje Jon posledné štyri roky výhradne ako freelancer. V súčasnosti je spoluzakladateľom Inštitútu pre postgraduálnu osteopatiu (IPOE).

Jon je spoluautorom knihy – Osteopathy: Models for Diagnosis, Treatment and Practice.

V súčasnosti venuje svoj čas rovnomerne osteopatickej praxi a prednášaniu.

Tensegrita a jej aplikácia
Tensegrita má svoje korene v architektúre a to koncom štyridsiatych rokov 20. storočia. Postupne sa ale jej princípy začlenili do mnohých oblastí výskumu a praxe. S príchodom priekopníckej, dôkazmi podloženej práce Donala Ingbera o bunkovej tensegrite vstúpila za posledné tri desaťročia do oblasti biologických vied a medicíny, To spôsobilo revolúciu v spôsobe vnímania štruktúry a fungovania tela v každej hierarchickej úrovni. Od nano úrovne až po úroveň celého tela.

Z pohľadu terapeutov ponúka vysvetlenia mnohých prospešných zmien, ktoré sú výsledkom širokého a zjavne rôznorodého súboru liečebných prístupov, od myofasciálnej práce až po energetické a vitalistické modely praxe. Ak sa záujímate o fasciálne prístupy a chcete zlepšiť svoje porozumenie a prácu s fasciami je potom pre vás koncept tensegrity esenciálny.
Na tomto trojdňovom seminári preskúmate základné princípy tensegrity a jej význam v manuálnych terapeutických prístupoch. Dostanete tiež príležitosť koncepčne aj prakticky preskúmať prístupy, ktoré môžu byť pre vás nové a ktoré sa široko používajú v osteopatickej praxi.

Orientačný obsah
Teória

 • Architektonické korene tensegrity (Buckminster Fuller a Snelson)
 • Zmena perspektívy z newtonovského kompresného modelu na nenewtonovský model napínacieho poľa.
 • Výhody štruktúr tensegrity; prečo môžu byť ľahké, lacné a pevné, a čo je možno najdôležitejšie, samostabilizačné.
 • Samozostavenie, opakovanie fraktálov a kontinuum.
 • Tensegrity na bunkovej úrovni a mechanotransdukcia (podložené dôkazmi / Ingber)
 • Fascia a kolagénová, všeobjímajúca vnútorná sieť (Guimberteau)
 • Biotensegrita, jej možná pomoc pri pochopení súhry tela na úrovni systémov.
 • Komunikácia v rámci kolagénovej siete.
 • Tensegrity v rámci osteopatických prístupov.

Praktická časť
V tejto časti preskúmame celý rad techník, ktoré by sa do značnej miery považovali za súčasť kraniálnych osteopatických prístupov. Hoci názov naznačuje, že sa aplikujú na lebku, v skutočnosti je to nesprávne pomenovanie a možno ich aplikovať kdekoľvek v tele. Hoci ich mená vám môžu byť neznáme, všetky sú založené na konceptoch fraktálneho/hierarchického sebazostavenia diskutovaných v rámci teoretickéj časti. Budeme skúmať ich aplikáciu na intraoseálnej, interartikulárnej, viscerofasciálnej a kriálnej membránovej úrovni v rôznych oblastiach tela. Napríklad:

 • Fasciálna palpácia
 • Lokalizácia v úrovniach tkanív.
 • Intraoseálne techniky
 • Uvoľnenie intraoseálnej dysfunkcie prostredníctvom fasciálneho odvíjania dlhých kostí.
 • Interartikulárne uvoľnenie jednotlivých artikulácií ( balančná ligamentózne techniky (BLT))
 • A/P uvoľnenie (napr. mediastinum/centrálna šľacha)
 • Mäkké zamykanie HVLA ( manuálne techniky s veľkou rýchlosťou a nízkou amplitúdou)

Benefity

Tento seminár ponúkne zaujímavé informácie o tom, ako môžu mať niektoré vitalistickejšie prístupy účinok a pochopiť terapeutické prínosy z biomechanického hľadiska.
Teoretická zložka je prínosom pre každého terapeuta a verím, že by mala byť súčasťou tréningu každého terapeuta.
Prakticky ponúkne celý rad techník, ktoré bude možné aplikovať priamo po ukončení kurzu a bude slúžiť ako úvod do osteopatie v lebečnej oblasti.

Vhodnosť

Účastníci musia mať dobrú úroveň palpačných zručností a musia mať prax ako terapeuti v manuálnej oblasti. Niektoré skúsenosti s kraniálnymi osteopatickými prístupmi by boli prospešné, ale nie sú nevyhnutné.