Štrukturálny prístup v osteopatii

400,00 

Kategória:

Popis

Lektor vzdelávacej aktivity 

Jon Parsons (DO MSc Ost MA Ed Res PGCHE SFHEA)

Ukončil osteopatický výcvik (1989) a následne získal magisterský titul z osteopatie (2004) na European School of Osteopathy (ESO).

Je kvalifikovaným lektorom s postgraduálnym certifikátom z vyššieho vzdelávania (Post Graduate Certificate in Higher Education, PGCHE) a magisterským titulom v odbore pedagogického výskumu. Zároveň pôsobí ako vedúci pracovník Akadémie vysokoškolského vzdelávania (Higher Education Academy, HEA). Osteopatickému vzdelávaniu sa venuje od roku 1989 a pravidelne učí naprieč Európou na univerzitách v rámci I., II. a III. stupňa vzdelávania.

Po odpracovaní 25 rokov na  European School of Osteopathy pracuje Jon posledné štyri roky výhradne ako freelancer. V súčasnosti je spoluzakladateľom Inštitútu pre postgraduálnu osteopatiu (IPOE).

Jon je spoluautorom knihy – Osteopathy: Models for Diagnosis, Treatment and Practice.

V súčasnosti venuje svoj čas rovnomerne osteopatickej praxi a prednášaniu.

Tento seminár Vám predstaví zručnosti potrebné na bezpečnú a efektívnu liečbu pacienta s využitím osteopatického – štrukturálneho prístupu. Prednášane budú artikulačné a HVLA techniky (manipulačné techniky s vysokou rýchlosťou a nízkou amplitúdou). Všetky techniky HLVA použité na tomto kurze budú techniky „mäkkého uzamykania“. Sú to techniky založené na koncepte tensegrity „plávajúceho poľa“ a zahŕňajú metódu minimálneho uzamykania využívajúcu presnú aplikáciu. To zlepšuje komfort aplikácie pre pacienta a čo je ešte dôležitejšie, bezpečnosť techniky. 

Po absolvovaní seminára získate koncepčné a praktické znalosti o tom, ako vyšetriť a liečiť pacientov sťažujúcich sa na širokú škálu ortopedických a neortopedických symptómov, ako napríklad: bolesti krížov, bolesti hlavy, neinfekčná cystitída. Získané znalosti budú okamžite uplatniteľné vo vašej praxi a budú dopĺňať a vylepšovať súčasné spôsoby manažovania vašich pacientov.

Väčšina víkendových kurzov manuálnej terapie sa vyučuje tak, ako keby sa určitá technika dala použiť rovnakým spôsobom a bola účinná u všetkých pacientov. V skutočnosti to tak nie je. Technika prevedenia manupulácie si u každého paciente bude vyžadovať malé úpravy, aby bol účinná. Naším cieľom je vysvetliť logiku a zdôvodnenie každej z techník, takže z hľadiska pochopenia budete schopní vykonať tieto špecifické úpravy a zlepšiť tak svoje schopnosti v tejto oblasti.

Benefity 

Absolvent bude:

 • Mať vedomosti o relevantnej anatómii
 • Rozumieť príslušným kontraindikáciám manipulácie chrbtice a panvy
 • Schopný aplikovať relevantné, klinicky založené ortopedické a neurologické vyšetrovacie techniky
 • Schopný vykonať osteopatické klinické vyšetrenie chrbtice a panvy
 • Rozumieť princípom metódy minimálneho blokovania HVLA
 • Mať praktickú skúsenosť s vykonávaním príslušných osteopatických techník

Obsah vzdelávacej aktivity

 • Ortopedické a neurologické testovanie
 • Osteopatické diagnostické postupy v oblasti chrbtice a panvy 
 • Artikulačné techniky
 • Techniky HVLA  aplikované na lumbálnu oblasť chrbtice a panvu: 
  • Lumbar side roll (for vertebrae, ilio sacral (ant/post, out flair) and sacrum). Lumbar lift. Leg tug (I/S and L/S), Sacral toggle.
  • MET of lumbar and pelvic area
 • Techniky HVLA  aplikované v oblasti hrudníka a rebier 
  • Dog technique, sitting and standing lift, C/D prone and side lying, rib 1 &2 prone and side lying
  • AP thorax, intraosseous release sternum 
 • Techniky HVLA  aplikované v oblasti krčnej chrbtice
  • Cervical wheel, sitting cervical, prone cervical, occiput/C1 (direct and indirect)
  • BLT and MET of cervical area

Určenie

Fyzioterapeuti, lekári FBLR, osteopati a iní zdravotnícki pracovníci pôsobiaci v oblasti manuálnej terapie

Slovenská komora fyzioterapeutov udeľuje súhlasné stanovisko vzdelávacej aktivite a zaraďuje ju do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania v zmysle ods. 6 zákona č.578/2004 Z.z. a vyhlášky MZ SR č. 74/2019 o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka a prideľuje:

 – IČ: 25/2021 s počtom kreditov 19,5