Pediatrický kurz 1

350,00 

Program kurzu bude obsahovať potrebné teoretické základy, ktoré nám následne umožnia pochopiť praktický manažment, všetko v rámci osteopatického prístupu.

Kategórií:

Popis

Lektor vzdelávacej aktivity  

Magdalena Klimaszewska, Mgr PT (magisterský titul v odbore fyzioterapia), DO (diplom z osteopatie), DPO (diplom z detskej osteopatie)

Magdalena ukončila štúdium fyzioterapie (Akadémia telesnej výchovy vo Vroclave a Univerzita Karlova v Prahe) a osteopatické vzdelanie (5-ročný program na Akademii Osteopatii v Poľsku plus 2-ročná špecializácia v detskej osteopatii).

Angažuje sa v osteopatii ako praktik, učiteľ a prekladateľ kníh z osteopatickej a medicínskej oblasti. Profesionálne delí svoj čas medzi prácu s pacientmi na svojej klinike a výučbu širokého spektra osteopatických prístupov v Poľsku i v zahraničí, pričom sa zameriava najmä na prácu s najmladšími pacientmi.

V súčasnosti je spoluzakladateľkou Inštitútu pre postgraduálne vzdelávanie v oblasti osteopatie (IPOE) a iniciátorkou projektu Kirgistan, ktorého cieľom je priniesť osteopatickú pomoc ľuďom v Kirgizsku.

Počas kurzu sa naučíte ako vyšetriť a liečiť dieťa bezpečným a účinným spôsobom.

Program kurzu bude obsahovať potrebné teoretické základy, ktoré nám následne umožnia pochopiť praktický manažment, všetko v rámci osteopatického prístupu.

Kurz je určený pre tých, ktorí už pracujú s malými pacientmi alebo pre tých, ktorí chcú vstúpiť do sveta pediatrickej terapie.

Počas kurzu si rozoberieme niektoré z najčastejších dysfunkcií novorodeneckého, dojčenského a batoľacieho veku. Počnúc samotným vnútromaternicovým životom, pôrodom a skúmaním toho, ako môžu rôzne udalosti ovplyvniť zdravie dieťaťa. Pôjdeme ďalej s pochopením princípov vývoja dieťaťa a správnym hodnotením rôznych vekových skupín. Kurz sa zameria aj na spôsoby, ako zlepšiť správny rozvoj pomocou manuálneho prístupu.

Každý kúsok teórie bude podporený praktickou časťou, ktorá účastníka vybaví súborom zručností pripravených na použitie.

Kurz vám poskytne fyziologické znalosti a osteopatické nástroje na zvládnutie rôznych stavov, ako sú:

 • asymetrie lebky
 • problémy so satím a kŕmením
 • poruchy videnia
 • gastrointestinálne problémy (kolika, zápcha, zvracanie)
 • poruchy imunity v ranom veku (recidivujúce infekcie, sinusitída, otitis)
 • muskuloskeletálne stavy, buď vývinovej alebo traumatickej povahy.

Budete môcť rozvíjať svoje palpačné schopnosti, ktoré sú potrebné nielen pre túto vekovú skupinu, keďže naša práca bude pokrývať kraniálne, viscerálne a štrukturálne modality.

Prvá časť:

Anamnéza – správna analýza histórie prípadu, ktoré fakty sú pre nás dôležité a informatívne a ako ich interpretovať? Postup hodnotenia novorodenca.

Rôzne typy pôrodov a ich dôsledky na dieťa (prirodzený pôrod, plánovaný/neplánovaný cisársky rez, asistovaný vaginálny pôrod – podtlak/kliešte).

Anatómia a vývoj lebky. Posúdenie a osteopatický prístup k najčastejším problémom:

 • asymetria krania
 • možné systémové problémy vyplývajúce z kraniálnych porúch
 • kedy a ako pracovať na kraniu
 • kranium ako súčasť celku

to časť bude obsahovať praktickú časť práce s kraniom novorodenca/ dieťaťa:

 • Kraniálne hodnotenie vrátane pravidiel a načasovania osifikačných procesov a čo ho ovplyvňuje
 • membránové napätie,
 • intraoseálne napätie
 • práca so ševmi
 • SSB
 • práca na basicranium – base spread a condylar decompression ako príklady techník

Princíp sania u novorodenca a dojčenie – analýza, osteopatické úvahy o problémoch s kŕmením, satie, jazyková väzba+ praktické zvládanie (práca s čeľusťou, ústne dno, ankyloglossia- pred a pooperačné stavy)

Pochopenie niektorých konceptov osteopatickej práce (priamy/nepriamy prístup, fasciálna práca, fasciálne uvoľnenie, BLT (balančné väzivové napätie), BMT (balančné membránové napätie). Budeme diskutovať o rozdieloch medzi anatómiou a fyziológiou muskuloskeletálneho systému a o tom, ako to ovplyvní náš terapeutický manažment.

V praktickej časti budú prezentované vhodné a bezpečné techniky pri rôznych somatických dysfunkciách (vrátane chodidiel a kolenných kĺbov, bedrovej a dojčenskej panvy, ramenného pletenca a vývoja chrbtice).