Neurálna manipulácia 1.

690,00 

Kategórií:

Popis

Neurálna manipulácia je fascinujúcou oblasťou osteoterapie, ktorá sa zaoberá podrobným skúmaním nervového systému v kontexte jeho anatómie, fyziológie a patológie. Tento seminár ponúka hlboký vhľad do fungovania nervového systému a do toho, ako jeho poruchy môžu ovplyvniť muskuloskeletálny systém, často vedúc k bolestiam a dysfunkcii.

Jedným z kľúčových cieľov seminára je naučiť účastníkov, ako identifikovať a liečiť tieto dysfunkcie prostredníctvom manuálnych techník. K tomu patrí výuka o mobilizácii nervov, ktorá sa zameriava na posúdenie pohybu a funkčnosti nervov v rôznych častiach tela. Ďalšou dôležitou časťou je testovanie napätia, ktoré pomáha posúdiť, či sú nervy príliš napäté alebo obmedzené v ich pohybe. Seminár tiež predstavuje rôzne uvoľňovacie techniky, ktoré môžu pomôcť v liečbe a zlepšení stavu pacienta.

Okrem teoretickej časti, ktorá pomáha pochopiť základné princípy a koncepty neurálnej manipulácie, je dôraz kladený aj na praktickú stránku. Účastníci majú možnosť naučiť sa a precvičiť si rôzne techniky na reálnych modeloch alebo medzi sebou, čo im umožňuje lepšie chápať a aplikovať naučené poznatky v praxi.

Tento seminár je teda ideálnym miestom pre všetkých, ktorí chcú získať hlboké vedomosti a praktické zručnosti v oblasti neurálnej manipulácie a rozšíriť svoje horizonty v oblasti liečby muskuloskeletálnych problémov.

 

Lektor vzdelávacej aktivity 

JUAN JOSÉ BOSCA D.O.

OSTEOPAT A FYZIOTERAPEUT

Fyzioterapeut z Univerzity vo Valencii (1. povýšenie fyzioterapeutov, ktorí absolvovali štúdium v Španielsku).
Osteopat D.O. na medzinárodnom kurze, ktorý sa konal na univerzite v Alcalá de Henares.
Diplom z kineziológie a fyziatrie z Univerzity generála San Martina v Buenos Aires, ARGENTÍNA.
Diplom z ošetrovateľstva získaný na Univerzite vo Valencii.
Štúdium psychológie na fakulte filozofie a pedagogických vied. (Univerzita vo Valencii)
Fyzioterapeut a osteopat profesionálnej tenistky Sary Erraniovej, číslo 1 v Taliansku a svetovej desiatky WTA.
Riaditeľ fyzioterapeutickej a osteopatickej kliniky J. J. Boscà.
Riaditeľka Inštitútu postgraduálnej manuálnej terapie (INSTEMA).