BLT (Vyvážené väzivové napätie)

690,00 

Kategórií:

Popis

Tento seminár poskytuje prehľad o osteopatii a jej historickom vývoji. Zahŕňa základné princípy a filozofiu osteopatie, úlohu osteopata v zdravotníctve a vývoj osteopatie ako profesie. Študenti získajú prehľad o vzniku a vývoji osteopatie, o jej prvých priekopníkoch a o súčasnej praxi osteopatie.

Lektor vzdelávacej aktivity 

JON PARSONS, D.O. MSC OST MA ED RES PGCHE SFHEA

OSTEOPAT

Jon vyštudoval osteopatiu na ESO (Európska škola osteopatie) v roku 1989 a magisterský titul z osteopatie získal v roku 2004. Je kvalifikovaným lektorom s postgraduálnym certifikátom z vyššieho vzdelávania ( Post Graduate Certificate in Higher Education, PGCHE ) a magisterským titulom v odbore pedagogického výskumu. Pôsobí ako vedúci pracovník Akadémie vysokoškolského vzdelávania ( Higher Education Academy HEA ).