Kvíz

/
Chirurg vykonáva blokovú disekciu stehenného trojuholníka. Ktorá z nasledujúcich štruktúr sa nachádza bezprostredne laterálne od femorálneho kanála?
Question Image
zvoľte jednu správnu odpoveď
Ktorá z nasledujúcich svalových šliach prechádza cez tarzálny tunel?
Ktorá z farieb označuje zákolennú žilu?
Question Image
Check Answers
Review Answers