Student zone

Student zone content

Seminár 1

Module 1 Štrukturálny prístup k hrudnej chrbtici- Jon Parsons
Lekcia 1 Dokumenty  
Lekcia 2 Piatok 9.9.2022  
Lekcia 3 Sobota 10.9.2022  
Lekcia 4 Nedeľa 11.9.2022  
Module 2 História a Filozofia - Walter McKone
Lekcia 1 Dokumenty  
Lekcia 2 The Journal of Osteopathy  
Lekcia 3 Piatok 21.10.2022  
Lekcia 4 Sobota 22.10.2022  
Lekcia 5 Nedeľa 23.10.2022  
Module 3 Palpačná anatómia - Catherine Clair
Lekcia 1 Dokumenty  
Lekcia 2 Piatok 25.11.2022  
Lekcia 3 Sobota 26.11.2022  
Lekcia 4 Nedeľa 27.11.2022  
Module 4 Fascia - Magdalena Klimaszewska
Lekcia 1 Dokumenty  
Lekcia 2 Piatok 16.12.2022  
Lekcia 3 Sobota 17.12.2022  
Lekcia 4 Nedeľa 18.12.2022  
Module 5 Dolná končatina - Alessandro Lorusso a Francesco Bassi
Lekcia 1 Dokumenty  
Lekcia 2 Piatok 13.1.2023  
Lekcia 3 Sobota 14.1.2023  
Lekcia 4 Nedeľa 15.1.2023  
Module 6 Autonómny nervový systém - Nick Marcer
Lekcia 1 Dokumenty  
Lekcia 2 Piatok 3.2.2023  
Lekcia 3 Sobota 4.2.2023  
Lekcia 4 Nedeľa 5.2.2023  
Module 7 Kraniosakrálna terapia - Thomas Attlee Lizette Villaverde
Lekcia 1 Dokumenty  
Lekcia 2 Piatok 17.03.2023  
Lekcia 3 Sobota 18.03.2023  
Lekcia 4 Nedeľa 19.03.2023  
Module 8 Viscerálna terapia 1. - Magdalena Klimaszewska
Lekcia 1 Dokumenty  
Lekcia 2 Piatok 14.05.2023  
Lekcia 3 Sobota 15.05.2023  
Lekcia 4 Nedeľa 16.05.2023  
Module 9 Štrukturálny prístup k lumbálnej chrbtici a panve
Lekcia 1 Dokumenty  
Lekcia 2 Piatok 05.05.2023  
Lekcia 3 Sobota 06.05.2023  
Lekcia 4 Nedeľa 07.05.2023  
Module 10 Integrácia Jon Parsons a Magda Klimaszewska
Lekcia 1 Dokumenty  
Lekcia 2 Piatok 02.06.2023  
Lekcia 3 Sobota 03.06.2023  
Lekcia 4 Nedeľa 04.06.2023  
Module 11 BLT - Jon Parsons
Lekcia 1 Dokumenty  
Lekcia 2 Piatok 22.9.2023  
Lekcia 3 Sobota 23.9.2023  
Lekcia 4 Nedeľa 24.9.2023  
Module 12 Strain and Counterstrain Walter McKone
Lekcia 1 Dokumenty  
Lekcia 2 Piatok 13.10.2023  
Lekcia 3 Sobota 14.10.2023  
Lekcia 4 Nedeľa 15.10.2023  
Module 13 Viscerálna terapia 2. Magda Klimaszewska
Lekcia 1 Dokumenty  
Lekcia 2 Piatok 3.11.2023  
Lekcia 3 Sobota 4.11.2023  
Lekcia 4 Nedeľa 5.11.2023  
Module 14 Štrukturálny prístup ku krčnej chrbtici F.Bassi a A.Lorusso
Lekcia 1 Dokumenty  
Lekcia 2 Piatok 15.12.2023  
Lekcia 3 Sobota 16.12.2023  
Lekcia 4 Nedeľa 17.12.2023  
Module 15 Osteopatia v stomatológii Juan Boscá
Lekcia 1 Dokumenty  
Lekcia 2 Piatok 26.1.2024  
Lekcia 3 Sobota 27.1.2024  
Lekcia 4 Nedeľa 28.1.2024  
Do you need more info?

Send us message

Contact Form