Kurzy pre akademický rok 2023/2024: Zoznam ponúkaných kurzov

Ponúkame Vám jedinečnú možnosť zapojiť sa do našich seminárov, aj keď nemáte čas na plný študijný program alebo ešte váhate. Pre troch uchádzačov na každý seminar je dostupné miesto.Upozorňujeme, že niektoré semináre vyžadujú absolvovanie predchádzajúcich častí. Po úspešnom absolvovaní dostanete diplom podpísaný lektorom.

Pridajte sa k nám a začnite rozvíjať svoje osteopatické zručnosti!

September 2023

Úvod do osteopatie : história a filozofia

Jon Parsons 🇬🇧

8.-10.9.2023

Tento seminár poskytuje prehľad o osteopatii a jej historickom vývoji. Zahŕňa základné princípy a filozofiu osteopatie, úlohu osteopata v zdravotníctve a vývoj osteopatie ako profesie. Študenti získajú prehľad o vzniku a vývoji osteopatie, o jej prvých priekopníkoch a o súčasnej praxi osteopatie.

🕓 Tri voľné miesta

BLT (Vyvážené väzivové napätie)

Jon Parsons 🇬🇧

22.-24.9.2023

Tento seminár sa zameriava na koncept vyváženého napätia väzov, ktoré podporujú a stabilizujú pohybový aparát. Študenti sa naučia, ako posúdiť a liečiť nerovnováhu vo väzivovom napätí s cieľom obnoviť rovnováhu a zlepšiť funkciu.

🕓 Tri voľné miesta

Október 2023

Kraniosakrálna terapia 1.

Thomas Attlee, Lizette Villaverde 🇬🇧

20.-22.10.2023

Tento seminár oboznamuje študentov s princípmi a technikami kraniosakrálnej terapie. Študenti sa oboznámia s anatómiou a fyziológiou kraniosakrálneho systému, ako aj s úlohou kraniosakrálnej terapie pri liečbe rôznych ochorení, ako sú bolesti hlavy, dysfunkcia TMJ a bolesti krku. Študenti si tiež osvoja praktické zručnosti potrebné na vykonávanie kraniosakrálnej terapie.

🕓 Tri voľné miesta

Strain and conterstain

Walter Llewellyn Mckone 🇬🇧

13.-15.10.2023

Tento osteopatický seminár sa zameriava na techniky Strain a Counterstrain, ktoré sa používajú na liečbu bolesti a dysfunkcií svalových a kĺbových tkanív. Študenti sa naučia rozpoznávať stavy nadmerného napätia v tkanivách a získajú zručnosti na ich zníženie. Seminár tiež zahŕňa teoretickú prípravu na anatómiu a fyziológiu svalov a kĺbov a praktické cvičenia, aby si študenti osvojili nové zručnosti a mohli ich použiť v praxi.

🕓 Tri voľné mesta

November 2023

Viscerálna terapia 2.

Magdalena Klimaszewska 🇵🇱​

3.-5.11.2023

Tento seminár nadväzuje na základné princípy viscerálnej terapie z prvého ročníka a zameriava sa na špecifickú liečbu rôznych orgánov a orgánových systémov. Študenti sa naučia praktické techniky na posúdenie a liečbu dysfunkcií týchto systémov a ako integrovať viscerálnu terapiu do komplexného osteopatického liečebného plánu.

🕓 Tri voľné miesta

General osteopatic treatment (Všeobecná osteopatická liečba)

Nick Marcer 🇬🇧🇨🇭​

10.-12.11.2023

Tento seminár zahŕňa základné princípy a techniky osteopatickej liečby vrátane techník mäkkých tkanív, kĺbovej mobilizácie a techník s vysokou rýchlosťou a nízkou amplitúdou (HVLA). Študenti sa naučia, ako tieto techniky efektívne používať na liečbu rôznych stavov vrátane muskuloskeletálnych, viscerálnych a kraniosakrálnych stavov.

🕓 Tri voľné miesta

December 2023

Viscerálna terapia 1.

Magdalena Klimaszewska 🇵🇱

1.-3.12.2023

Tento seminár zahŕňa hodnotenie a liečbu viscerálnych stavov so zameraním na orgány brucha a hrudníka. Študenti sa oboznámia s anatómiou, fyziológiou a patofyziológiou viscerálneho systému, ako aj s osteopatickými prístupmi k diagnostike a liečbe. Tento predmet poskytuje študentom zručnosti a vedomosti potrebné na účinnú liečbu pacientov s viscerálnymi ochoreniami.

🕓 Tri voľné miesta

Štrukturálny prístup ku krčnej chrbtici

Alessandro Lorusso, Francesco Bassi 🇮🇹

15.-17.12 2023

Tento seminár zahŕňa anatómiu, fyziológiu a biomechaniku krčnej chrbtice, ako aj bežné patológie a dysfunkcie. Študenti sa naučia praktické techniky na posúdenie a liečbu týchto stavov vrátane mobilizácie a manipulácie kĺbov, techník mäkkých tkanív a strečingu.

🕓 Tri voľné miesta

Január 2024

Palpačná anatómia 1.

Marcin Brzozowski 🇵🇱

19.-21.1.2024

Tento seminár zahŕňa základy palpácie a anatómie so zameraním na pohybový aparát. Študenti sa naučia identifikovať a lokalizovať kľúčové anatomické štruktúry a orientačné body pomocou palpácie. Tento predmet poskytuje študentom nevyhnutný základ pre rozvoj ich palpačných zručností, ktoré sú nevyhnutné pre úspešnú osteopatickú diagnostiku a liečbu.

🕓 Tri voľné miesta

Február 2024

Palpačná anatómia 2.

Marcin Brzozowski 🇵🇱

2.-4.2.2024

Tento predmet nadväzuje na základné palpačné zručnosti z prvého seminára a zameriava sa na pokročilé palpačné techniky a ich využitie pri osteopatickom hodnotení a liečbe. Študenti sa naučia palpovať a posudzovať hlbšie štruktúry vrátane svalov, nervov a orgánov.

🕓 Tri voľné miesta

Štrukturálny prístup k lumbálnej chrbtici a panve

Alessandro Lorusso, Francesco Bassi 🇮🇹

9.-11.2.2024

Tento seminár je zameraný na hodnotenie a liečbu ochorení bedrovej chrbtice a panvy. Študenti sa oboznámia s anatómiou, biomechanikou a patofyziológiou týchto stavov, ako aj s osteopatickými prístupmi k diagnostike a liečbe. Tento seminár poskytuje študentom zručnosti a vedomosti potrebné
na účinnú liečbu pacientov s ochoreniami bedrovej chrbtice a panvy.

🕓 Tri voľné miesta

Marec 2024

General osteopatic treatment (Všeobecná osteopatická liečba)

Nick Marcer 🇬🇧🇨🇭​

8.-10.3.2024

Tento seminár zahŕňa základné princípy a techniky osteopatickej liečby vrátane techník mäkkých tkanív, kĺbovej mobilizácie a techník s vysokou rýchlosťou a nízkou amplitúdou (HVLA). Študenti sa naučia, ako tieto techniky efektívne používať na liečbu rôznych stavov vrátane muskuloskeletálnych, viscerálnych a kraniosakrálnych stavov.

🕓 Tri voľné miesta

Autonómny nervový systém

Nick Marcer 🇬🇧🇨🇭

15.-17.3.2024

Tento seminár zahŕňa anatómiu a fyziológiu autonómneho nervového systému, ako aj jeho úlohu pri regulácii telesných funkcií. Študenti sa dozvedia o sympatickom a parasympatickom nervovom systéme a ich vplyve na rôzne orgánové systémy. Tento predmet poskytuje študentom zručnosti a vedomosti potrebné na
pochopenie vzťahu medzi autonómnym nervovým systémom a zdravím a chorobou.

Tri voľné miesta

Apríl 2024

Štrukturálny prístup k dolnej končatine

Alessandro Lorusso, Francesco Bassi 🇮🇹

12.-14.4.2024

Tento seminár sa zameriava na hodnotenie a liečbu ochorení dolných končatín, ako sú problémy s chodidlom, členkom, kolenom a bedrom. Študenti sa oboznámia s príslušnou anatómiou, biomechanikou a patofyziológiou týchto stavov, ako aj s osteopatickými prístupmi k diagnostike a liečbe. Tento predmet poskytuje študentom zručnosti a vedomosti potrebné na účinnú liečbu pacientov s ochoreniami dolných končatín.

🕓 Tri voľné miesta

Do you need more info?

Send us message

Contact Form